HØRING | Arkiv KOKKEDALNIVÅHUMLEBÆKFREDENSBORGLANDOMRÅDET

Opdateret: 6. april 2017

Byrådet har på mødet den 27. marts 2017 vedtaget at sende Forslag til Vandforsyningsplan 2017 i 8 ugers offentlig høring.

Vandforsyningsplan 2017 er en revision af Vandforsyningsplan 2010-2016 og beskriver vandforsyningen i kommunen i dag samt kravene til og pla-nerne for den fremtidige vandforsyning.

I vandforsyningsplanen kan du se hvilket vandværk, du får vand fra. Du kan også se hvilket vandværk, du kan få leveret vand fra, hvis din ejendoms vandforsyning ikke længere fungerer tilfredsstillende.

Når vi træffer afgørelser på drikkevandsområdet, sker det på baggrund af Vandforsyningsplanens retningslinjer og den gældende lovgivning.

Vandforsyningsplan 2017 er sammensat af 3 dele.
• Forudsætningsdel, som beskriver de eksisterende forhold. Doku-mentet er relativt teknisk.
• Plandelen er den fremadrettede del af forslag til vandforsyningsplan. Her sættes rammerne, som den fremtidige forsyningsstruktur kan udvikle sig inden for de kommende år indtil næste revision af vand-forsyningsplanen.
• Bilagsdelen indeholder bilagene til Plandelen, bl.a. et datablad til hvert vandværk med en beskrivelse af vandværket samt en plan for vandværket.

Vedtagelse af Vandforsyningsplanen kan ikke påklages jf. Vandforsynings-lovens § 76. Høringssvar indkommet i høringsperioden, der giver anledning til rettelser, vil blive indarbejdet i planen inden den endelige vedtagelse.

Du kan sende dit høringssvar til forslag til Vandforsyningsplan 2017 til vandognatur@fredensborg.dk,  eller sende det med post til Fredensborg Rådhus, Egevangen 3B, 2980 Kokkedal. Husk at mærk dit svar med ”høringssvar angående forslag til vandforsyningsplan”.

Planen træder i kraft ved Byrådets endelige godkendelse.

 

 

 

Clipart Forslag til Vandforsyningsplan 2017

Forslag til Vandforsyningsplan 2017

Clipart Forudsætningsdel for Vandforsyningsplan 2017

Forudsætningsdel for Vandforsyningsplan 2017