HØRING | Arkiv KOKKEDALNIVÅHUMLEBÆKFREDENSBORGLANDOMRÅDET

Opdateret: 23. maj 2017

Fredensborg Byråd har den 24. april 2017 vedtaget at fremlægge Forslag til Kommuneplan 2017 i offentlig høring.
Forslaget til Kommuneplan 2017 er udarbejdet på baggrund af Planstrategi 2015-2020 for Fredensborg Kommune (Fremtidens Fredensborg Kommune), som blev vedtaget af Byrådet i 2016.

Kommuneplanen er det overordnede plandokument, som sætter mål og rammer for den fysiske udvikling i hele kommunen.

 

Fremlæggelse og indsigelsesfrist
Kommuneplanforslaget er fremlagt fra den 15. maj til 31. juli 2017.

Deltag i debatten

• På borgermødet
Tirsdag den 23. maj 2017 kl. 17-19.30 i Rådhuskælderen på Fredensborg Rådhus, Egevangen 3B, 2980 Kokkedal.

• På mail
Du kan sende os en mail på: plan@fredensborg.dk

• Pr. brev
Du kan sende os et brev på adressen: Fredensborg Kommune, Plan og Miljø, Egevangen 3B, 2980 Kokkedal.
 
Kommuneplanforslaget kan ses i pdf-format på Fredensborg Kommunens hjemmeside eller i papirudgave på rådhuset eller på kommunens biblioteker.

Kommuneplanens retsvirkning
Byrådet kan efter Planlovens § 12, udstede forbud mod udstykning og bebyggelse, som er i strid med rækkefølgebestemmelserne og forbud mod bebyggelse eller ændret anvendelse, som er i strid med kommuneplanens bestemmelser.

Der kan ikke klages til Planklagenævnet, over et forslag til en kommuneplan. Men når Kommuneplan 2017 træder i kraft ved Byrådets endelige vedtagelse, er der mulighed for at klage over de retlige forhold hvorved kommuneplanen er tilvejebragt.

Miljøvurdering og klagevejledning
Der er foretaget en miljøscreening af de væsentligste ændringer i kommuneplanforslaget. Det er vurderet, at planen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet. Derfor er det besluttet ikke at foretage en egentlig miljøvurdering.

Der kan klages over beslutningen om ikke at foretage en miljøvurdering. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen. Klagen skal sendes til Planklagenævnet via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk  og www.virk.dk . På borger.dk skal du søge efter ’Klageportal’. Klagefristen er den 12. juni 2017.

 

Clipart Forslag til Kommuneplan 2017

Forslag til Kommuneplan 2017

Clipart Miljøvurdering

Miljøvurdering

Clipart Bilag 1 - Kulturmiljøer

Bilag 1 - Kulturmiljøer