HØRING | Arkiv FREDENSBORG

Opdateret: 16. august 2016

Naboorientering om byzonetilladelse til at etablere boliger i en erhvervsbygning.

Baggrund og projektbeskrivelse
Kongevejen 2 har været anvendt som hovedsæde for designvirksomheden Menú i en årrække. Ejendommen er bebygget med et trelænget bygningsanlæg i 2½ etage samt et mindre hus.
Ansøger oplyser, at der ikke er behov for bygningerne til kontor- eller serviceformål længere, og at det ikke er lykkedes at finde en ny ejer/lejer.
 
Det trelængede bygningsanlæg på ca. 2.000 m² ønskes ombygget til boliger. Du kan se mere i ansøgningsmaterialet, hvor der er beskrevet en ombygning med 14 boliger. Se nedenunder.

Den ansøgte ombygning er ikke i overensstemmelse med gældende lokalplan H19, idet ejendommen er udlagt til erhvervsformål. Der er tale om en del af lokalplanens principper, og kommunen har derfor ikke kompetence til at meddele en dispensation. Kommunen har dog mulighed for at udarbejde en ny lokalplan eller meddele en byzonetilladelse..

Clipart Beskrivelse af bolig i erhvervsbygning

Beskrivelse af bolig i erhvervsbygning