HØRING | Arkiv KOKKEDALNIVÅHUMLEBÆKFREDENSBORGLANDOMRÅDET

Opdateret: 19. december 2019

Byrådet i Fredensborg Kommune vedtog den 5. november 2019 et udkast til Bolig- Arkitektur- og Ejendomspolitik til offentlig debat.

Med politikken fremlægger Byrådet sin overordnede vision for, hvordan Fredensborg Kommune fortsætter den positive udvikling som en attraktiv, bæredygtig kommune med en synlig lokal identitet at leve i. Byrådet sætter i denne politik fokus på emnerne: Boliger, byrum, arkitektur og kommunale ejendomme.

Offentlig fremlæggelse
Byrådet indbyder med politikken alle borgere og andre interesserede til dialog om kommunens overordnede visioner på bolig- og arkitekturområdet samt for kommunale ejendomme. Du kan se udkast til Bolig-, Arkitektur- og Ejendomspolitik på www.fredensborg.dk
 
Politikken er fremlagt til offentlig debat fra den 18. december 2019 til den 28. februar 2020. I denne periode har alle mulighed for at komme med kommentarer, synspunkter, idéer og forslag.

Der afholdes borgermøde onsdag den 22. januar 2020 kl. 17.00 i Rådhuskælderen på Fredensborg Rådhus. På borgermødet er det muligt at høre mere om politikken samt om den kommende Planstrategi 2032 som Byrådet også arbejder på.
 
Hvis du har bemærkninger til Bolig-, Arkitektur- og Ejendomspolitikken skal de sendes på mail til boligpolitik@fredensborg.dk senest den 28. februar 2020.
 
Der gøres opmærksom på, at indsendte bemærkninger vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af endelig vedtagelse af politikken.
 
Det videre forløb
Efter debatperioden vil Byrådet tage stilling til de indkomne synspunkter, idéer og forslag og træffe beslutning om eventuelle ændringer i politikken. Byrådet behandler den endelige politik i april/maj 2020. Herefter igangsættes arbejdet med at realisere politikkens målsætninger.
Clipart Se Bolig-, Arkitektur- og Ejendomspolitik

Se Bolig-, Arkitektur- og Ejendomspolitik