Fredensborg Kommune uddeler hvert år en række priser for at hædre dem der gør en særlig indsats indenfor erhvervslivet, det frivillige foreningsliv, for de handicappede og kulturlivet.

Bygningspræmieringen uddeles dog hvert andet år.

 

Trine Thonning Jørgensen, ansvarlig for Humlebæk Roklubs Ungdomsroerne fik årets Fritidslederpris

Trine fik bl.a. Fritidslederprisen 2016 fordi, hun med sin energi og positive indstilling har fået opbygget en aktiv ungdomsafdeling. Afdelingen består af 24 ungdomsroere - de såkaldte Uroerne - piger og drenge i alderen 13-21 år.

Siden 2012 har de været under vingerne på ungdomsleder Trine Thonning Jørgensen.

I vandsæsonen, som er på 7 måneder, ror Uroerne i flere bådtyper på især Øresund, men også Esrum Sø lægger vand til. Et vigtigt element i Ungdomsafdelingen i Humlebæk Roklub er Uroernes trivsel, derfor er der udover den ugentlige træning, hyggeaftner, Uro-overnatninger, svømmehalsture og kurser, hvor Uroerne kan dygtiggøre sig. Desuden deltager Uroerne også i kaproning og netværksroning med andre unge roere fra hele landet. Ovenover alt dette, ligger et godt samarbejde med seniorerne i roklubben - aldersintegration og videregivelse af ro-erfaring fungerer godt i den velbeliggende klub nedenfor Louisianas terrasse.

Humlebæk Roklub har, som landets eneste roklub, opnået at modtage den prestigefyldte URO9000 certificering to gange. Det er Danmarks Forening for Rosport, der tildeler danske roklubber, der gør en ekstraordinær indsats for ungdomsroere denne hæder.

Stort tillykke til Trine Thonning Jørgensen – og til Humlebæk Roklub.

Nivå Gymnastikforening fik årets foreningspris

Stort tillykke til Nivå Gymnastikforening - en forening med ca. 1000 medlemmer. En forening drevet af frivillige og med øje for gymnastikken som samlingspunkt for i dage ca 1000 medlemmer.

Nivå Gymnastikforening har gennem mange år tilbudt hold inden for dans, motion, spring, mandlig- og kvindelig idrætsgymnastik og TeamGym. Foreningens trænere er oplært både ved DGI´s og DGF´s trænerkurser samt oplært af foreningens ældre og mere rutinerede kræfter. Foreningen har som fokus, at der på alle hold skal leveres en undervisning af høj kvalitet med succeser på både det sportslige- og personlige plan.

Foreningen har i 2016  sat mange nye initiativer i gang. Senest har Nivå Gymnatik  slået dørene op for hjemmegående forældre og deres børn. Legestuen er den eneste af sin slags i Fredensborg Kommune og har allerede rummet mere end 50 børn på kun få uger.

Ligeledes har foreningen startet yogahold for mødre med spædbørn og yogahold for sårbare voksne.

I 2016 har hele 5 gymnaster fra Nivå repræsenteret de danske farver med deres deltagelse på landshold – 1 idrætsgymnast og 3 Teamgymnaster.

Alt dette kan kun lade sig gøre på grund af en engageret ledelse og dygtige trænere med øje for detaljer og den enkelte gymnast og som tilsidesætter mange timer for at bruge deres weekender på gymnastik.

Nivå Gymnastik er drevet  af ildsjæle og fortjener et skulderklap.

 

 

Fritids- og Idrætsudvalget uddeler hvert år en foreningspris og en fritidslederpris.

Foreningsprisen uddeles til en forening, der påskønnes og hædres for sin indsats inden for det folkeoplysende område, det frivillige foreningsliv eller kultur- og idrætsområdet i Fredensborg Kommune.

Fritidslederprisen uddeles til en leder, der aktivt deltager i eller har selvstændigt ansvar for børne- og ungdomsarbejdet i en af de lokale børne-, ungdoms og idrætsforeninger i kommunen.

 

 

Præmierede idrætsudøvere  2016 - se dem her

Og se billeder fra aftenen her, hvor borgmester Thomas Lykke Pedersen og udvalgsformand Per Frost Henriksen uddelte blomster, medaljer og gavekort.

Stort tillykke.

Til Fritidsreceptionen blev idrætsudøvere m.fl. som i den forudgående sæson har ydet en særlig præstation hyldet.

 

Erhvervsprisen gives til en erhvervsperson, hvis virke eller virksomhed har markeret sig positivt eller gjort en særlig indsats i årets løb.

Erhvervsprisen uddeles hvert år for at hædre en erhvervsperson eller en virksomhed i Fredensborg Kommune, der har markeret sig positivt og bidraget til udbredelsen af kommunens vision.

Læs hvem der har modtaget Erhvervsprisen

Kulturudvalget uddeler hvert år en kulturpris for at hædre en indsats, der i særlig grad har haft en kulturel betydning eller bidraget til at fremhæve kommunen som kulturkommune, og som desuden har medvirket til at udbrede forståelse for og glæden ved kulturel udfoldelse.

Prisen er på 5.000 kr.

Kulturprisen 2016
​gik til Jørgen G. Berthelsen, formand for Nivaagaard Teglværks Ringovn

Kulturprisen 2015
gik til Jørgen Hedegaard, formand for Fredensborg Ny Kunstforening.

Kulturprisen 2014
gik til Gl. Humlebæk Havns Støtteforening.

Kulturprisen 2013
gik til direktør for Nivaagaards Malerisamling, Michael Bjørn Nellemann

Kulturprisen 2012
gik til Jane Wessely og Thomas Malling, Teaterforeningen Madam Mangor.

Kulturprisen 2011
gik til Niels Storgaard Simonsen, formand for Karlebo Lokalhistoriske Forening og leder af Fredensborg Lokalhistoriske Museum.

Kulturprisen 2010
gik til Emil Nørholm, kreativ direktør for Humle Bio.

Kulturprisen 2009
gik til Bent Skov Larsen, formand for Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening.

Kulturprisen 2008
gik til Pia Sonne Andersen, formand for Medborgerhusforeningen Egedal.

Kulturprisen 2007
gik til Lis Abildtrup, leder og dirigent for Sletten Sangkor.

Prisen gives til en privatperson eller en forening, organisation eller nogen i erhvervslivet, som i særlig grad har ydet en indsats for, at mennesker med handicap i Fredensborg Kommune kan deltage i samfundslivet på lige fod med alle andre.

Handicapprisen gives til en kandidat, der har været medvirkende til at skabe et eller flere af nedenstående forhold:
• Forhold der kan bidrage til en forøget livskvalitet hos mennesker med handicap.
• Mulighed for at mennesker med handicap kan deltage på lige fod med øvrige borgere
• Arbejdspladser for mennesker med handicap.
• Aktiviteter og udfoldelsesmuligheder for mennesker med handicap.
• Forbedret handicaptilgængeligheden i kommunen
• Bidraget til større almen viden om handicappedes forhold
• Bidraget til en større grad af inkludering af mennesker med handicap i det offentlige rum.

Handicapprisen 2014
gik til Foreningen Humørets Venner, stiftet af Peter Reiming, som spiller guitar – både klassisk musik og musik til gode danske sange.

Handicapprisen 2013
gik til Johannes Effing, som uselvisk og på eget initiativ har påtaget sig at hjælpe ældre og mennesker med handicap i lokalområdet i Fredensborg.

Handicaprisen 2012
gik til Fredensborg Lydavis.

Handicapprisen 2011
gik til Anne Jørgensen fra Kokkedal for hendes mangeårige frivillige sociale arbejde, hvor hun blandt andet har hjulpet handicappede i forbindelse med udflugter eller arrangementer.

Handicapprisen 2010
gik til Flemming Hundstrup, udvalgsformand for handicapsejlere i Nivå Bådelaug.

Handicapprisen 2009
gik til John Marco.

Præmiering af god arkitektur
 

Arkitekturpris 2015: Enfamiliehus ved Grønholtvang
Opførelsesår: 2014
Arktekt: Leth og Gori
Yderlig information om projektet www.lethgori.dk/roof-house
Fra bedømmelseskomiteens begrundelse: Huset ved Grønholtvang er et meget fint eksempel på, hvordan et samspil mellem arkitektrådgiver og bygherre kan skabe endnu bedre arkitektur end udgangspunktet. Her har man med enkle og præcise indgreb forvandlet en gammel 60’er villa til en nutidig bolig. Med sine proportioner, sit moderne formsprog og bearbejdning af tagfladerne er huset med til at højne arkitekturen ikke bare i nærområdet, men i hele Fredensborg Kommune.

Restaureringspris 2015: Landsbyhus, Langstrupvej 12
Opførelsesår: Omkring 1800 og renoveret 2013 / 2014
Arkitekt: Hornbæk Totalenterprise i tæt samarbejde med bygherre
Fra bedømmelseskomiteens begrundelse: Langstrup Landsby rummer mange kvaliteter, og derfor er den netop blevet kortlagt som kulturmiljø i Fredensborg Kommune. Restaureringen af Langstrupvej 12 er derfor særlig vigtig i bevaringen af landsbymiljøet. Husets ejere havde planer om nedrivning, men valgt alligevel at bevare huset og opdatere det til nutidig brug. Restaureringen er gjort med respekt for husets oprindelige arkitektoniske stil og udtryk.


Landskabspris 2015: Nivaagaards parkanlæg
Opførelsesår: Oprindeligt fra starten af 1900-tallet, og senere ved rekonstruktion fra 2007
Arkitekt: Landskabsgartner Fritz Edvard Glæsel fra parkens start, og gartner Svend Hansen ved rekonstruktionen fra 2007.
Fra bedømmelseskomiteens begrundelse:
Nivaagaard danner rammen om en enestående fortælling om områdets teglværksproduktion, og om hvordan det omkringliggende bysamfund i Nivå opstod. I tilknytning til Nivaagaard ligger Nivaagaards park.
Parken byder på unikke oplevelser, når man bevæger sig rundt på stierne blandt de mange rhododendron, eller man gør ophold for at nyde udsigten over Øresund. Parken har gennem de senere år gennemgået en større renovering.

Prisuddeling i 2013

Arkitekturprisen 2013
Enfamiliehus på Strandvænget 8, 3050 Humlebæk
Opført i 2007
Arkitekt: M & M Arkitekter v/ Anders Møller og Tue Trærup Madsen.
Bedømmelseskomiteen udtaler: Strandvænget 8 er et fint eksempel på indpasning af et nyt enfamiliehus i et ældre boligområde. Med sine proportioner, sit moderne formsprog og sin forarbejdning af tagfladerne, tager villaen hensyn til omgivelserne, og er med til at højne kvaliteten af arkitekturen i området. Carporten er opført efterfølgende, men er på fornem vis tænkt med i helheden.

Renoveringsprisen 2013
Facaderenovering af Islandshøjparken afd. 101, Islandshøjparken 17-32, 2990 Nivå. Udført i 2010-2012. Arkitekt: JJW Arkitekter A/S
Bedømmelseskomiteen udtaler: Facaderenoveringen af Islandshøjparken har tilført bebyggelsen en imødekommende og arkitektonisk identitet, hvor facadernes murstenspartier og elegante farveholdning trækker på genkendelige traditioner fra tidligere årtiers dansk almennyttigt boligbyggeri. Et forældet betonbyggeri er på fornem vis blevet opgraderet.
samt
Istandsættelse og transformation af Lyngebækgård, Lyngebækgårsdalle 7 m.fl., 2990 Nivå. Udført løbende siden år 2000 . Arkitekt: Poul Svendsen i tæt samarbejde med ejeren
Bedømmelseskomiteen udtaler: Med sine renoveringsarbejder og nybyggeri, fremstår det samlede anlæg helstøbt, og i relation til den flot genskabte og restaurerede hovedbygning. Bygningsmassen fremstår eksklusiv i en kombination af gode materialer og godt udført håndværk.

Klassikerprisen 2013
Boligbebyggelsen Fredensborghusene, Bakkedraget 1-79, 3480 Fredensborg
Opført i 1963. Arkitekt: Jørn Utzon
Bedømmelseskomiteen udtaler: Fredensborghusene er opført med en tidløshed i både arkitektur og landskabsbehandling. Som den stolte hjemkommune for en af Danmarks mest anerkendte og roste boligbebyggelser, ønsker Fredensborg Kommune, at tildele boligbebyggelsen den klassikerpris som de til fulde fortjener.