Fredensborg Kommune er frikommune fra 2016 til 2020.

Fredensborg Kommune var en af de første frikommuner i Danmark.
Vi var med allerede fra 2012, hvor vi afprøvede forsøg på en bred vifte af kommunens serviceområder. Den første periodes frikommuneforsøg blev afsluttet i juni 2017.

I det nye frikommuneforsøg samarbejder Fredensborg Kommune med otte andre nordsjællandske kommuner om at afprøve en mere helhedsorienteret indsats overfor borgerne, der har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet på grund af en række forskellige sammensatte udfordringer - fx med misbrug og fysiske og social-psykiatriske udfordringer.