Fredensborg Kommune er frikommune fra 2016 til 2020.

Fredensborg Kommune var en af de første frikommuner i Danmark. Vi var med allerede fra 2012, hvor vi afprøvede forsøg på en bred vifte af kommunens serviceområder. Den første periodes frikommuneforsøg blev afsluttet i juni 2017.

I det nye frikommuneforsøg samarbejder Fredensborg Kommune med otte andre nordsjællandske kommuner om at afprøve en mere helhedsorienteret indsats overfor borgere, der har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet på grund af en række forskellige sammensatte udfordringer - fx med misbrug og fysiske og social-psykiatriske udfordringer.

Læs mere om frikommuneforsøget i frikommunevedtægten nedenfor

 

Vedtægt 1. oktober 2017 til 1. juli 2020

Vi ønsker, at borgerne skal opleve sagsbehandlingen som mere enkle og gennemskuelige og opleve indsatsen som mere overskueligt og tilpasset den enkelt borgeres livssitution.

Vi vil finde nye måder og samarbejdsformersåledes at myndighedsbehandlingen bliver mere fleksibel, uden at borgernes retssikkerhed sættes over styr.

Vi arbejder i tæt samarbejde med 8 andre kommuner om at løse fælles udfordringer og sikre en bedre hverdag for den enkelt borger.

Evaluering er en vigtig grundsten i frikommune-forsøget.

Evalueringen går på tværs af kommuneskel og ser på den samlede effekt af kommunernes individeulel forsøg. Det sikrer, at vi tilvejebringer viden, dokumentation og erfaring som kan komme ikke bare frikommunerns borgere til gavn, men alle borgere i Danmark.

De gamle frikommuneforsøg (2012 - 2016)  får lov at fortsætte indtil juni 2017, sådan at Folketinget kan nå at lave ny lovgivning, som imødekommer de forsøg, som Folketinget vurderer er så gode, at de skal gøres alment lovlige for alle 98 kommuner.

I Fredensborg er evalueringerne af de enkelte forsøg samlet i en evalueringsrapport. Rapporten er sendt  ind til Social- og Indenrigsministeriet.

Se frikommune-evalueringsrapporten her