Se avisen om Fremtiden folkeskoler

Den er skrevet af elevet fra 7. årgang på Endrupskolen. Avisen indeholder både en sektion om selve konferencen og er ellers bygget op om de 4 pejlemærker, som ligger til grund for den pædagogiske vision for Fremtidens Folkeskoler i Fredensborg Kommune.
Se bl.a, interview med borgmester Thomas Lykke Pedersen og medstifter af Årstiderne, Søren Ejlersen. 

Se hvad journalister fra Endrupskolen udtaler om fremtidens folkeskole

Herunder kan du læse Pejlemærkerne.

De er fælles kommunale og udarbejdet af skolerne.

Pejlemærker: på vej mod fremtidens folkeskoler i Fredensborg Kommune

Siden den store åbningskonference i maj 2018 har programsekretariatet arbejdet med organisering, koordinering og kommunikation i forbindelse med den store tværkommunale del af programmet.

Åbningskonferencen gav mange perspektiver på fremtidens skole;

  • at vi skal ville noget med vores bygninger,
  • vi skal tænke anderledes i forhold til læringsrummene; der var input om ”små rum i rummet”, fleksible multi-funktionelle rum, som kan ændres efter undervisningens indhold og udfoldelse og
  • om sammentænkning med andre funktioner i byrummene; biblioteker, musikskole, fritidsaktiviteter og institutionsområdet.


Desuden var der oplæg om bæredygtighed i skolebyggeri herunder de fysiske forholds indvirkning på børns læring; med optimale lyd-, luft- og lysforhold lærer børn op 20-25 pct. hurtigere.

På konferencen blev der også i tråd med Fredensborgs Kommunes egen strategi om grundig og bred borgerinddragelse lagt stor vægt på vigtigheden af at inddrage elever og personale på skolerne og give dem medejerskab for dels egen læring, men også at sikre dem læringsrum og plads til medudvikling i fremtidens folkeskole. Også fra forældreside var ønsket en tydelig kommunikation og inddragelse. 

Se programmet for åbningskonferencen i maj


Flemming Besenbacher, professor ved Århus Universitet og formand for Carlsbergfonden sagde: 

Per Frost Henriksen, formand for Børne- og Skoleudvalget i Fredensborg Kommune sagde: 

Paneldebat mellem
Henrik Bæck, rektor ved Espergærde Gymnasium,
Søren Ejlersen, kok og næstformand Årstiderne A/S,
Kamilla Jørning Roost, direktør Microsoft og
Stefan Hermann rektor ved professionshøjskolen København 

 

Mette With Hagensen, formand for Foreningen Skole og Forældre sagde:

 

Signe Kongebro, professor og partner, stifter af Henning Larsens bæredygtighedsafdeling sagde: