Fremtidens Folkeskoler i Fredensborg Kommune er kommunens til dato største program både i omfang af tid, økonomi og udvikling. Det er et storstilet udviklingsprojekt, som omhandler de fysiske rammer, men hvor hovedfokus er på de pædagogisk, didaktiske læringsmiljøer.
Udgangspunktet for at gennemføre programmet er at gøre os alle sammen klar til fremtiden.

  • Eleverne i Fredensborg Kommune skal fortsat være dygtige og have høj trivsel, som de har det i dag.
  • Lærerne skal have de bedste betingelser for fortsat udvikling og læring.
  • Kommunens skoler skal være det naturlige førstevalg og læringsmiljøerne skal tiltrække børnefamilier og de bedste lærerkompetencer.

Fremtidens folkeskole skal ikke bare være fremtidens skolebyggeri, men også rum for fremtidens læring.

Den overordnede vision og ambition for skoleudviklingen i Fredensborg Kommune er, at opbygge en ramme og en kultur, der kan danne elever til at bidrage til en bæredygtig verden, og give dem de kompetencer, der vil være brug for nu og her og i tiden fremover.

Det skal være læringsmiljøer, der klæder elever på til at kunne agere i et globaliseret, gennemdigitaliseret samfund i hastig forandring med de helt nye muligheder og udfordringer, som den virkelighed stiller os overfor.

 

Byrådet har ønsket om inden for en 12-årig periode at skabe moderne folkeskoler, der indbyder til læring, således at børn og unge får en god og værdifuld skolegang - også i fremtiden.

Ønsket er:

  •  at de fysiske rammer i kommunens skoler skal være blandt de allerbedste i landet og sikre optimale vilkår for læring og trivsel for skolebørnene.
  •  at de nye skoler eller moderniserede skole vil tiltrække ikke bare børnefamilier, men også de bedste lærerkompetencer. 
     

Realisering af ny skole begynder i Kokkedal. Skolen skal have et generelt løft, så lys og udsigt kan give et bedre skolemiljø med rum for kreativitet i undervisningen og læringen. Projekt Kokkedal Skole gå i gang i 2018 med en ide- og projekteringsfase. Der budgetteres med 35 mio. kr.  
I budgetforliget for 2019 fastholdes og udfoldes den ambitiøse plan med blandt andet en sammentænkning med et Gymnastikkens Hus i det første af skoleprojekterne i Kokkedal.

I Nivå er ønsket at Nivå Skole Syd og Nivå Skole Nord skal samles på en ny matrikel i tæt forbindelse med planerne for et nyt og attraktivt by-center.  
Nivå Skole skal indgå i en større sammenhæng, hvor der også er plads til et moderniseret bibliotek/kulturhus, en kommunal svømmehal og et nyt plejecenter. 
Finansieringen gennemføres ved hjælp af 450 mio. kr. fra opsparing /den kommunale andel samt forventede salgsindtægter for salg af en skolematrikel i Nivå. 

Også skolerne i Humlebæk og Fredensborg skal have et løft. 
Humlebæk Skole tænkes samlet på en ny matrikel og Langebjerg Skole skal moderniseres. Med forventede salgsindtægter for frasalg budgetteres med 280 mio. kr., idet der i tilknytning til den nye skole bygges en ny Humlebæk Hal indenfor den afsatte anlægsramme. 

Hvad angår Fredensborg Skole, så tænkes den samlet på Vilhelmsro og  med fortsat udeskole i Karlebo. Endrup Skole skal moderniseres.
Med forventede salgsindtægter fra frasalg budgetteres der samlet med 230 mio. kr.

For hver skole vil der blive tilrettelagt inddragelsesprocesser med afsæt i den enkelte skoles ledelse, elever, ansatte, skole- og områdebestyrelser samt forskellige aktører, der har deres gang og aktivitet på skolen.  

Derudover vil der for hver enkel skole ske involvering af interesserede gennem borger- og informationsmøder.