Projektet for Generationernes Hus/Nivå Skole er på alle måder et helt anderledes projekt. Projektet i Nivå er karakteriseret ved, at der er tale om nybygning i en kombination af skole, skolebibliotek, folkebibliotek/kulturhus, eventuelt en svømmehal og på sigt et plejecenter. Dvs. et Generationernes Hus.
En nybygning fordrer et andet og mere komplekst forudgående arbejde. Både i almindelighed i teknisk forstand og i særdeleshed fordi bygningen forventes at skulle huse flere forskellige offentlige borgerrettede aktiviteter og tilbud.

Projektfaser for Generationernes Hus
Inddragelsesprocessen er nu i gang. Processen kommer til at inddrage både nutidige og fremtidige brugere af skole, bibliotek, idræt-, kultur- og fritidsfunktioner og faciliteter, plejecenter samt et væld af frivillige og interesserede borgere.

Processen skal afklare følgende

  • Behov for fremtidige faciliteter for de enkelte funktioner i Generationernes Hus.
  • Herudover hvilke fremtidige kvadratmeterbehov, der bliver for de enkelte funktioner i Generationernes Hus.
  • Der vil også blive vurderet, hvad der ønskes af udefaciliteter/lokaler for de forskellige funktioner.
  • Et sidste vigtigt fokuspunkt er at få afdækket muligheder for sambrug af forskellige faciliteter/lokaler.