Projektet for Generationernes Hus/Nivå Skole er på alle måder et helt anderledes projekt.

Projektet i Nivå er karakteriseret ved, at der er tale om nybygning i en kombination af skole, skolebibliotek, folkebibliotek/kulturhus, eventuelt en svømmehal og på sigt et plejecenter. Dvs. et Generationernes Hus.

En nybygning fordrer et andet og mere komplekst forudgående arbejde. Både i almindelighed i teknisk forstand og i særdeleshed fordi bygningen forventes at skulle huse flere forskellige offentlige borgerrettede aktiviteter og tilbud.

Endvidere skal projektet i Nivå køre parallelt med den strategiske udvikling af Nivå bymidte og det omfattende plan- og udviklingsarbejde der er knyttet hertil. Som en del af bylivsstrategien er der endvidere igangsat et involveringsarbejde med henblik på at afklare, hvordan de offentlige funktioner i et Generationernes Hus kan bidrage til at skabe liv i den fremtidige bymidte. Der er således tale om et særdeles komplekst koordineringsarbejde som skal køre sideløbende med den indholdsmæssige udvikling af den ny skole.

Projektfaser for Generationernes Hus
De nødvendige input til den fremtidige udformning og anlæggelse af Generationernes Hus og herunder Nivå skole, vil i første omgang ske – som i Kokkedal - via en omfattende inddragelsesproces.

Inddragelsesfasen leder frem til de idéer og input, der kan danne baggrund for udarbejdelse af de første skitser, der igen leder frem til den konkrete projektering af det kommende Generationernes Hus.

Efter afsluttet projektering og myndighedsbehandling, kan der herefter ske igangsætning af anlægsfasen.
Idé- og planlægningsfasen vil tage mindst et par år og hertil kommer udbud før anlægsfasen på to til tre år kan gå i gang.