Projektet for Generationernes Hus/Nivå Skole er på alle måder et helt anderledes projekt. Projektet i Nivå er karakteriseret ved, at der er tale om nybygning i en kombination af skole, skolebibliotek, folkebibliotek/kulturhus, eventuelt en svømmehal og på sigt et plejecenter. Dvs. et Generationernes Hus.
En nybygning fordrer et andet og mere komplekst forudgående arbejde. Både i almindelighed i teknisk forstand og i særdeleshed fordi bygningen forventes at skulle huse flere forskellige offentlige borgerrettede aktiviteter og tilbud.

Projektfaser for Generationernes HusInddragelsesprocessen er nu i gang. Processen kommer til at inddrage både både nutidige og fremtidige brugere af skole, bibliotek, idræt-, kultur- og fritidsfunktioner og faciliteter, plejecenter samt et væld af frivillige og interesserede borgere.

Processen skal afklare følgende

  • Behov for fremtidige faciliteter for de enkelte funktioner i Generationernes Hus.
  • Herudover hvilke fremtidige kvadratmeterbehov, der bliver for de enkelte funktioner i Generationernes Hus.
  • Der vil også blive vurderet, hvad der ønskes af udefaciliteter/lokaler for de forskellige funktioner.
  • Et sidste vigtigt fokuspunkt er at få afdækket muligheder for sambrug af forskellige faciliteter/lokaler.

 


Fredag d. 27. september blev inddragelsesfasen for Generationernes Hus skudt i gang med et Kick-Off arrangement afholdt i forbindelse med Nivå skoles Sensommerfestival.

Nivå Skole havde inviteret hele Nivå med til deres sensommerfest og deriblandt også projekterne Fremtidens Nivå bymidte og Generationernes Hus.

Kick-Off arrangementet var for alle, som havde lyst til at vide mere om den kommende proces i Nivå. Der var derfor inviteret bredt og ligeledes annonceret via lokale og sociale medier.

Det blev en spændende eftermiddag, hvor Lene Jensby Lange fra konsulenthuset Autens blandt andet holdt oplæg om selve inddragelsesprocessen, hvordan der over de næste måneder bliver mulighed for at blive inddraget og hvad inddragelsen skal ende med. Herudover blev der også vist eksempler på lignende projekter. Byggerier der samler funktioner som skole, bibliotek og kultur- og idrætsfaciliteter. Der var også eksempler på plejeboliger med cafe og idrætshal. Særligt interessant er, at der ikke findes et projekt lig det, der planlægges i Nivå. Det er således et helt unikt udgangspunkt, vi har i Nivå for sammen at skabe et Generationernes Hus.
På konferencen talte desuden Andreas Høegh, direktør for Musicon-sekretariatet. Andreas har været med til at grundlægge en hel ny bydel i Roskilde inspireret af musikermiljøet og Roskildefestival. Andreas Høegh havde flere spænde pointer omkring sambrug af faciliteter og de spændende samarbejder, der kan opstå, når man tænker nyt og indbyder til et godt fælles liv, der slår rod.
 
Efter konferencen skød Nivå Skole deres Sensommerfestival i gang med taler af både skoleleder Thomas Holberg Wied og borgmester Thomas Lykke Pedersen.
På festivalen havde gæsterne mulighed for at få nærmere information om kommunens projekter. Der kom mange interesserede og engagerede borgere forbi vores boder, hvor de stillede spørgsmål og kom med gode input til inddragelsesfasen, Generationernes Hus og Fremtidens Nivå Bymidte. Der var en skøn stemning og vi fik mange gode input.

D. 23. og 24. oktober holdt vi Åbent Hus i de gamle Dansk Bank lokaler i bymidten.
Her var åbent for alle, der havde lyst at høre mere om projekterne Fremtidens Nivå Bymidte (Link) og Generationernes Hus.

Udviklingskontoret var utroligt velbesøgt, omkring 140-150 interesserede borgere kiggede forbi i løbet af de to dage kontoret var åbent.

Vi modtog mange gode input og betragtninger både i forhold til den første etapeplan (LINK), udkastet til udviklingsplanen for bymidten (LINK) og ikke mindst med henblik på ønsker og drømme for kommende tilbud og funktioner i et Generationernes Hus.