Nye læringsmiljøer med plads til masser af bevægelse på vej til Kokkedal Skole

Kommunens store projekt - Fremtidens Folkeskoler - begynder i 2.-4. klassernes lokaler på Kokkedal Skole, hvor de store fællesarealer indrettes med nye fleksible læringsmiljøer, som kan styrke både undervisning, leg og bevægelse.

På billedet ses en ny stor ”samtaletrappe”, som kan bruges til både undervisning, leg og bevægelse. De små huse til højre er udviklet af eleverne selv i den forudgående proces, hvor elever og ansatte blev indbudt til at komme med deres drømme og forslag til en ny skole. Nye store ovenlys skal skabe mere lys og luft i lokalet.

De store fællesarealer på Kokkedal Skole fra 1980’erne er bygget i solid kvalitet. Men i dag er der helt andre krav og ønsker til en moderne skoles læringsmiljøer og indretning. Derfor har byrådet afsat 35 mio. kr. til at indrette skolen efter visionerne i kommunens store projekt Fremtidens Folkeskoler.

Som en væsentlig del af projektet opføres en ny stor samtaletrappe med scene midt i fællesrummet. Her etableres også et skofrit område og et nyt garderobeområde, der forventes at give mere ro til undervisning og fordybelse i projektarbejderne, samt et signifikant bedre indeklima. Ved at udskifte de eksisterende ovenlyskupler til rytterlys med klart glas, bliver langt mere dagslys lukket ind i skolen.

Projektet ventes klar omkring nytår 2020.

Udover dette projekt moderniseres og ombygges det nuværende pædagogiske læringscenter (”skolebiblioteket”), så der fremover bliver tæt samarbejde mellem skole- og kommunebibliotek. Hertil kommer nyt hyggeligt udemiljø.

På skolen indrettes også en helt ny Science Park, som blandt andet omfatter forskellige laboratorier, Maker Space og værksteder til projektarbejde, en ny selvstændig hovedindgang med vindfang, samt intern trappe mellem stueetagen og 1. sal.

Skolens tre øvrige spor skal også ombygges og indrettes efter samme principper i byggeprogrammet fra Henning Larsen og Autens med inddragelse af elever og personale, så der bliver taget godt hensyn til de aldersgrupper, som skal bo i de nyindrettede områder.

 

Forarbejdet

Det startede med konsulentvirksomheden Autens med Henning Larsen Architects som underleverandør.
De skal som kommunens rådgivere gennemføre den omfattende inddragelsesproces samt efterfølgende udarbejde et byggeprogram i forhold til Kokkedal Skole.

Inddragelsesprocessen kommer til at foregå over ca. 3 måneder i løbet af efteråret 2018 og har det sigte at inddrage dels hovedinteressenterne; skolens personale, ledelse, elever og forældre, samt naturligvis kommende forældre (områdebestyrelse), faglige organisationer, fritidsliv og -brugere, kulturområdet samt lokale kræfter og borgere i Kokkedal.