Her på siden får du hjælp til at huske det hele og en række link til selvbetjening i din nye kommune - Fredensborg Kommune.

Er du internationale borgere - hvis du for eksempel skal arbejde eller studere - skal der tages hånd om mange praktiske og formelle ting herunder udstedelse af CPR-nummer og sundhedskort.

Det kræver kontakt med mange forskellige myndigheder. Hos os kan vi i én enkelt arbejdsgang at udstede CPR-nummer, sundhedskort, arbejds- og opholdstilladelse, samt skattekort.

Senest fem dage efter at du er flyttet, skal du give besked til folkeregistret i den kommune, som du flytter til.

Det kan du gøre med digital selvbetjening.

Meld flytning digitalt og vælg ny læge samtidig. Det tager blot et øjeblik.

Meld flytning og vælg ny læge digitalt med NemID her

Huskeliste
Flytter du, så husk også at

  • melde flytning til dit el/net-selskab senest 3 dage før du flytter samt
  • oplyse målerstand samt
  • din nye adresse.
  • undersøg dine muligheder mht. boligsikring, boligindskudslån
  • undersøg om du skal ændre i din forskudsopgørelse.

Er du ung, og flytter du hjemmefra:
Så benyt meld flytning digitalt
Husk også at meld flytning til 

  • SU kontoret (hvis du modtager SU) og
  • til din uddannelsesinstitution,
  • undersøg forsikringsforhold,
  • tilmeld licens og
  • undersøg dine muligheder mht. boligsikring.

Når du flytter ind i din nye bolig, skal du tilmelde dig vand, gas, varme og el. Derfor skal du også aflæse dine målere i din nye bolig og give besked til Fredensborg Forsyning.

Fredensborg Forsyning skal bruge aflæsningsdato og indflytningsdato senest fem dage efter, du er flyttet ind.
Kontakt til Fredensborg Forsyning

Skriv dit barn op til en plads i Fredensborg Kommune 

Den elektroniske tilmelding til daginstitution finder du her