Der er mange små landbyer i Fredensborg Kommune og idyllisk er det også

I Fredensborg Kommune er der unikke landområder, hvor man kan bo med luft og ro omkring sig.
Her lever man et aktivt liv omgivet af marker og levende hegn, men i tæt afstand til byernes faciliteter.
Landområderne er præget af små landsbyer, hvor beboerne er noget for hinanden. Et driftigt erhvervsliv i landområderne vidner om de positive synergieffekter af at koble privatliv og erhverv.

 

I Fredensborg Kommune er der masser af muligheder for at realisere drømmen om at bo på landet.

Masser af hyggelige landsbyer på landet er en del af kommunen.

Den største landsby er dog Karlebo, som både har kro, kirke og børnehave, skole og klub.

Der bor knap 4.000 indbyggere i kommunens landområder, som siden 2009 har oplevet en befolkningsstigning på 200 personer.

Siden 2009 er den gennemsnitlige indkomst steget 28%, hvilket er den højeste stigning i
Fredensborg Kommune i perioden.

Indbyggerne i landområderne er veluddannede med en ofte mellemlang eller lang videregående uddannelse og har en høj beskæftigelsesgrad.
Mange er beskæftiget inden for landbrug, bygge- og anlæg samt videnservice.

Der bor mange par i landområderne – både med og uden børn. Der bor relativt mange i
alderen 40-64 år, og færre ældre.