I Kokkedal er der gode mulligheder for at få pulsen op på den lange trappe ved Usserød Å

Kokkedal ligger på kommunegrænsen mellem Fredensborg og Hørsholm. Usserød Å og Ådalen løber gennem Kokkedal og er værdsatte områder, hvor der både findes rekreative anlæg og vild natur.