Alle fakturaer til det offentlige skal sendes elektronisk i formatet OIOUBL med angivelse af et såkaldt EAN-nummer.
Et EAN-nummer består af 13 cifre og er en elektronisk postadresse - ligesom en adresse på et brev viser EAN-nummeret, hvor det elektroniske postvæsen skal sende regningen til.

Ansatte ved offentlige institutioner skal altid opgive EAN-nummeret, når de afgiver bestillinger og leverandøren skal altid skrive EAN-nummeret på fakturaen.

Fredensborg Kommunes forskellige afdelinger og institutioner har hver deres EAN-nummer.

 

Fredensborg Kommune har en betalingsfrist på 30 dage fra korrekt modtaget faktura.
Denne frist gælder fra tidspunktet, hvor kommunen får kendskab til den korrekte udførte fakturaen, dvs. modtagelsesdatoen. 

​Er fakturaen mangelfuld eller fejlbehæftet betales den ikke før en ny korrekt faktura er modtaget.
Det er leverandørens ansvar at sende fakturaen via et scanningsbureau eller Nemhandel, hvor der kan gå fra 1-8 dage fra afsendelsen hos leverandøren til kommunen modtager den elektronisk.

Kommunens indkøbsaftaler bliver altid indgået med betalingsfrist på 30 dage. 

Rammeaftaler med kommunens håndværkere bliver altid indgået med en betalingsfrist på 30 dage. 

Undtagelserne fra de 30 dages betalingsfrist
Honorar for speciallægeattest LÆ 155 efter regning. 
Betalingsfristen er her 14 dage fra modtagelsen i kommunen, jf. overenskomsten med sygesikringen. 

Hvornår kan leverandøren kræve renter? 
Jf. Rentelovens § 3, stk. 2 og 3 kan leverandøren, efter 30 dage fra afsendelse eller fremsat anmodning om betaling, kræve renter. 

Rentelovens § 3, stk. 2 og 3 har følgende ordlyd: Stk. 2. I andre tilfælde skal der betales rente, når der er gået 30 dage efter den dag, da fordringshaveren har afsendt eller fremsat anmodning om.

Virk.dk kan du gratis oprette og sende en faktura eller kreditnota til en myndighed eller offentlig institution via Fakturablanketten.

NemHandel.dk kan du downloade NemHandelsprogrammet, hvis du allerede har et økonomisystem.