Kommuneskat 25,3 procent 
Grundskyld 24,65 promille 
Dækningsafgift på forretningsejendomme er 7,0 promille.
Kirkeskatten er i 2016 på 0,60 procent.

Herunder kan du se, hvad diverse ydelser koster i  Fredensborg Kommune i 2017.

 

Alder 0 - 2 årige pr. måned - Dagplejen 3.015 kr.
Alder 0 - 2 årige pr. måned 3.110 kr.  
Alder 3 - 5 årige pr. måned 1.441 kr.
Skovbørnehaven Skovlyset pr. måned 1.584 kr.
Fritidshjem 725 kr.
Fritidsklub 4. - 6. klasse 332 kr.
Mad 0 - 5 årige, pr. måned 652 kr.


Knallertkørekort 450 kr.

Ejendomsoplysninger gratis.  
BBR-oplysninger gratis  
Vurderings- eller ejendomsskatteattest 70 kr.

Folkeregisterattest 52 kr.  
Bopælsattest 52 kr.
Legitimationskort med foto til unge over 16 år 150 kr.
Sundhedskort 195 kr.
Betaling for nyttehaver 500 kr.  
Huslejenævnet - klagegebyr 142 kr.
Beboerklagenævn - klagegebyr 142 kr.
Rottebekæmpelse (excl. moms) pr. ejendom pr. 100.000 kr.s ejendomsværdi 2,45 kr.


Midlertidigt ophold på plejecentre, pr. dag 150 kr.
Madservice, hovedret og biret 68 kr. pr. portion
Madservice, hovedret 50 kr. pr. portion

Valgfrie ydelser på plejecentre
Morgenmad, pr. dag 25 kr.
Middag, hovedret og biret, pr. dag 68 kr.
Aftensmad, pr. dag 39 kr.
Toiletartikler pr. mdr. 105 kr.
Rengøringsartikler pr. mdr. 140 kr.
Vask af alt tøj, pr. mdr. 300  kr.

Betaling af transport (tur/retur) til visiteret træning på plejecentre 50 kr.  
Betaling ved selvtræning på plejecentrene pr. måned 140 kr.

Betaling for taxakørsel tur/retur for visiteret kørsel til/fra dagcenter 50 kr.
Betaling af transport (tur/retur) til og fra daghjem 50 kr.

Se priser for pasning af børn i daginstitution