Fredensborg Kommunes bygningsregistrering og kortlægning af 20 kulturmiljøer kan du læse mere om her.

Registreringen af bygningerne er foregået fra april til september i 2016, og der er registreret omkring 2600 bygninger i alt.

Det drejer sig om registrering af bygninger opført før 1940 i det tidligere Karlebo Kommune, og en genregistrering i det tidligere Fredensborg-Humlebæk kommune af bygninger med SAVE-værdier fra 1 til og med 6.

Her kan du se de bygningsregistreringer som er foretaget i Fredensborg Kommune fra april til september 2014.

For at finde frem til en bestemt ejendom kan du søge på adressen eller klikke frem til ejendommen på kortet. 
 

Ud over bygningsregistreringen har en del af projektet handlet om kulturmiljøer.

I kommuneplanen 2013 har vi allerede udpeget enkelte kulturmiljøer, men de er nu blevet yderligere beskrevet og nye kulturmiljøer er blevet udpeget.

Kulturmiljøerne fortæller f.eks. om kongemagtens tilstedeværelse, brugen af kysten, landsbyernes forskelligartede udvikling, industrialiseringen og den moderne by- og forstadsudvikling.

De enkelte kulturmiljøer samt deres beskriver og afgrænsninger kan ses på samme kort som bygningsregistreringen.

Liste over de 20 kulturmiljøer i Fredensborg Kommune: 

- Slotsbyen
- Asminderød
- Gl. Humlebæk og Gl. Humlebæk Havn
- Krogerup
- Gl. Strandvej/Kystvej
-Humlebæk Stationsområde
- Studiebyen i Humlebæk
- Sletten
- Nivaagaard og teglværkerne
- Bebyggelse ved Nivå Station og villakvarteret ved Vinkelvej
- Nivå Vænge og Åtoften
- Brønsholmsdal og Egedal
- Jellerødparken 
- Et udsnit af Kokkedal
- Grønholt 
- Langstrup 
- Gunderød
- Karlebo inkl. ejerlav 
-Kongevejen
- Parforcevejene

Registrering af bygninger og kulturmiljøer giver borgere, planlæggere og politikere en bedre mulighed for at vurdere, hvilke kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter, der bør varetages ved omdannelse og udvikling i kommunen.
 

Projektet er blevet til i et samarbejde primært mellem Fredensborg Kommune samt virksomhederne Cowi og Niras.

Fredensborg Kommune har i perioden ansat tre arkitekter til at foretage selve registreringsarbejdet. Der har været projekt- og følgegruppe med repræsentanter fra byrådet, Karlebo Lokalhistoriske Forening, Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening, Bevaringsforeningen Fredensborg, Museum Nordsjælland, Fredensborg Arkiverne og Danmarks Naturfredningsforening.
Hjemmesideløsningen med visning af SAVE-registreringer er udarbejdet af Cowi.
 

Følgende elementer indgik i projektet omkring registrering af bygninger og kulturmiljøer:

• Omkring 2600 bygninger med registrering af alle bygninger opført før 1940 i den tidligere Karlebo Kommune samt en genregistrering af bygninger med SAVE-værdi fra 1-6 i den tidligere Fredensborg-Humlebæk Kommune.

• Registrering af 20 kulturmiljøer uanset tidsperiode i hele kommunen.
 

Bliver din bygning vurderet til at have en bevaringsværdi mellem 1 og 4, vil bygningen efterfølgende blive optaget på listen over bevaringsværdige bygninger i Fredensborg Kommunes Kommuneplan.

Når en bygning er optaget på kommuneplanens liste over bevaringsværdige bygninger, gælder særlige procedure-regler ved eventuelle ansøgninger om nedrivning.

I Lov om Bygningsfredning og Bevaring af Bygninger og Bymiljøer er fastlagt en procedure som skal følges, hvis kommunen modtager ansøgning om nedrivning af en bevaringsværdig bygning. Proceduren indebærer bl.a. en offentlig høring, hvorefter Fredensborg Kommune skal tage stilling til, om en ejers ønske om nedrivning kan imødekommes, eller om der skal udarbejdes en lokalplan, som indeholder et forbud mod nedrivning.

Bygningsregistreringen indebærer ikke umiddelbart andre eller nye restriktioner for bygningen eller ejendommen.

Bygningsregistreringen sker efter Kulturstyrelsens SAVE-metode (Survey of Architectural Values in the Environment).
 

I en kommende proces med et kommuneplantillæg vil Fredensborg Kommune udpege bevaringsværdige bygninger som i forbindelse med den nye bygningsregistrering har opnået med en SAVE-værdi fra 1 til og med 4.