Borgerrådgiver har vi ikke, men der er i stedet mulighed for at få åben anonym rådgivning hver mandag hos kommunens jurister. 

Fredensborg Kommune har tidligere haft en borgerrådgiver, men ordningen stoppede. 
Byrådet vil dog i 2021 drøfte om kommunen skal genetablere borgerrådgiverfunktionen.