Herunder kan du se kommende borgermøder og tilmelde dig abonnement, således at du får besked, når der er et nyt borgermøde.

Kom til indvielse af ”Egedal Byens Hus” torsdag den 16. august fra kl. 15.30 til 17.30.
Arrangementet foregår naturligvis i det nye hus, Egedalsvej 2, 2980 Kokkedal. 

Der vil være taler af borgmester Thomas Lykke Pedersen, Ulla Hardy-Hansen, formand for Kulturudvalget og formand for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Lars Simonsen. 
Der vil være musik bl.a ved Copenhagen Phil og forfriskninger. 

Vel mødt til indvielse af ”Egedal Byens Hus”. 

Fredensborg Kommune inviterer i samarbejde med Nordsjællands landboforening og Fredensborg Landsbyråd til borgermøde om “Det gode liv på landet”.

Borgermødet afholdes den 22. august 2018 fra kl. 17 -19.30 i Rådhuskælderen, Egevangen 3B, 2980 Kokkedal

Ordstyrer er direktør Thomas Barfoed

Se aftenens program her 

 

Torsdag den 23. august kl. 18.30-21.30 afholdes der borgermøde på Fredensborg Skole, Vilhelmsro, om Fredensborg - Den Grønne Slotsby. Mødets temaer er trafik, byliv og byens særlige kvaliteter. 

Program:

Velkomst, program og status

  • Udvalgsformand Lars Simonsen byder velkommen
  • Centerchef Ulla Catrine Brinch introducerer til aftenens program og giver en kort status for projektet.

Hvad er besluttet nu?

  • Projektleder Kirsten Højgaard Mollerup giver en introduktion til aftenens tre debattemaer.
  • Landskabsarkitekt og projekteringsleder Lars Nybye Michel fra AKJT fortæller om anlægsprojektet (dispositionsplanen) med afsæt i de tre temaer.

Temaoplæg om trafikflow, byliv og slotsbyens historie

  • Erik Basse og Bjørn Weitemeyer fra COWI fortæller om droneoptagelser af trafikken i projektområdet og et forslag til ny henvisningsskiltning.
  • Film fra arbejdsgrupperne samt kommentar om byliv ved arbejdsgrupperepræsentant Palle Bjørnsten.
  • Karsten Daugbjerg Olesen fra Slots- og Kulturstyrelsen fortæller om slotsbyens historiske udvikling med særlig fokus på sammenhængen mellem slot og by.
     

Pause med forfriskninger og spørgsmål ved udstilling

Hvad er til debat?
Planlægger Nils-Erik Wandall og projektleder Kirsten Højgaard Mollerup gennemgår bestemmelser og indhold i lokalplan F117 som har betydning for de tre debattemaer og for anlægsprojektet.

Tematiseret debat (ordstyrer direktør Thomas Barfoed)
 A: Trafikflow og parkering
 B: Rekreation og byliv
 C: Kulturmiljø og identitet

Opsamling og tak for i dag v/ Lars Simonsen

 

Byrådet inviterer til dialog og debat om det kommende års budget. 
Det er tirsdag den 28. august fra 17 – 19 i Rådhuskælderen på rådhuset, Egevangen 3B, 2980 Kokkedal 

På borgermødet vil du få en orientering om den aktuelle budgetsituation samt et indblik i kommunens økonomi. 

På mødet vil der også være mulighed for en direkte dialog med borgmester og udvalgsformænd.
Der vil blive serveret sandwich, vand og kaffe. 

Hvad er dine idéer og forslag til planlægningen for erhvervsaktiviteter på det tidligere Prøvelyst teglværk, Karlebovej 59?

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget ønsker at skabe mulighed for etablering af nye erhvervs-aktiviteter på det tidligere Prøvelyst Teglværk på Karlebovej 59. Etablering af erhvervs-aktiviteter på ejendommen forudsætter, at kommuneplanen ændres og at der bliver lavet en ny lokalplan. 

For at sikre tidlig borgerinddragelse i planerne inviterer kommunen til borgermøde:

Torsdag den 13. september 2018 kl. 19-21 i mødelokalet ’Længen’ ved Karlebo Kirke, Hesselrødvej 2, 2980 Kokkedal

Programmet for aftenen kan ses på kommunens hjemmeside www.fredensborg.dk under hørringer. Her kan du også læse mere om sagen.

Høring
Ud over borgermødet gennemføres en høring, hvor alle kan sende deres idéer og forslag til kommunen inden planforslagene udarbejdes (jf. Planlovens § 23 C.) 

Idéer og forslag mv. skal sendes til Fredensborg Kommune på e-mail plan@fredensborg.dk eller til Plan & Byg, Rådhuset, Egevangen 3b, 2980 Kokkedal, så de er os i hænde senest mandag d. 1. oktober 2018.

Den videre proces
Høringssvarene vil indgå i forbindelse med udarbejdelse af de konkrete forslag til kom-muneplantillæg og lokalplan. Når planforslagene er klar vil de blive fremlagt i 8 ugers offentlig høring (med borgermøde). Planforslagene forventes fremlagt i foråret 2019. 

Indvielse af Fredensborg Atletik Stadion, onsdag den 12. september kl. 17.30-18.30, Fredensborg Stadion, Kastanievej 16, Fredensborg

Indtast din e-mail

Her kan du finde præsentationer fra afholdte borgermøder

 

Hvordan udvikler vi Fredensborg Kommune til Sjællands mest attraktive hestekommune? Se oplæg fra mødet den 8. november 2017  Registrer dig også gerne på  www.fredensborghestegruppe.dk

Fællesmøde med grundejerforeninger, vejlaug, andelsboligforeninger m.fl 26. oktober 2017

Det gode liv på landet - et borgermøde den 27. september 2017