Hvis du som borger har en god idé eller forslag til, hvordan kommunen kan blive bedre eller nogle meninger om, hvad du har behov for og synes er vigtigt, kan du til enhver tid kontakte kommunen.

Men du kan også en gang om måneden ringe til en af kommunens direktører og få en personlig snak. Direktørerne sidder på skift klar ved telefonen på 72 56 56 73 fra kl 15-17 på følgende mandage:

Mandag den 5. februar
Direktør Lina Thieden

Mandag den 5. marts
Direktør Thomas Barfoed 

Mandag den 9. april
Kommunaldirektør Kim Herlev Jørgensen 

 

 

 

Når en borger ringer til en direktør, er samtalen naturligvis fortrolig. Hverken borgerens navn eller samtalens konkrete indhold bliver registreret eller offentliggjort.

Men de konkrete synspunkter og gode ideer arbejdes der naturligvis videre med. Derimod drøftes ikke konkrete sager med borgerne. Her henvises til den rette person i kommunen, til kommunens rådgivning vedrørende familie, unge- og børneområdet eller kommunens borgerrådgivning, hvor borgerne har mulighed for anonym rådgivning fra en af kommunens socialrådgivere eller jurister.

 

Initiativet er et led i Fredensborg Kommunes vision om tilfredse borgere, og i tråd med kommunens politik for borger- og brugerinddragelse, hvor udvikling, dialog og åbenhed er nøgleord for at få flere til at deltage i nærdemokratiet.