Billede

Med effekt mener vi, at vi skaber en forskel for borgerne i det arbejde vi laver. Borgerne og virksomhederne oplever, at vi sammen skaber den størst mulige forskel og forandring hos dem ud fra deres behov og indenfor de givne rammer og vilkår. Til glæde for den enkelte borger og for fællesskabet.
Effekterne af vores indsatser er både kvantitative og kvalitative og kan måles på forskellige måder.
Vi tager nye metoder i brug til at skabe effekt og til at måle effekten af vores indsatser.

 

Borgerne oplever størst mulig effekt af indsatserne
Borgerne og virksomhederne oplever, at vi sammen skaber den størst mulige effekt for dem ud fra deres behov og indenfor de givne rammer og vilkår. Borgerne oplever at indsatserne er tilpassede og gør en forskel for dem. De mærker en forandring og effekt af indsatserne.

Borgerne kender effekten med indsatsen og deres eget bidrag
Vi afstemmer forventningerne om effektmålet sammen med borgerne ud fra en faglig vurdering og ud fra deres behov og forventninger. Borgerne føler sig set, hørt og forstået og de ved, hvilken vej de skal gå for at opnå deres mål. Borgerne kender deres egen rolle og ansvar i at opnå effekten af indsatsen.

 

 

Vi prioriterer indsatser med størst effekt
Vi prioriterer de indsatser der virker, og vi får mest ud af den tid og de ressourcer, vi har til rådighed.

Vi arbejder efter effektmål
Vi sætter effektmål for vores målgrupper og indsatser. Vi bruger målinger af vores indsatser i vores hverdag og i vores årsplaner, så vi træffer vores faglige og ledelsesmæssige beslutninger på baggrund af viden om effekt af de enkelte indsatser.

Vi finder smarte måder at sætte effektmål og måle effekten af vores forskellige indsatser, så vi undgår målebureaukratier. Vi starter i det små med at udvælge de indsatser, hvor vi ser størst potentiale, og tager det herefter trin for trin.

Vi bedriver datadrevet ledelse
Vi anvender de data, der ligger i organisationen, og som opsamles om vores borgere i andre organisationer, til at belyse effekten af vores indsatser og som afsæt for at træffe de bedst mulige beslutninger på det bedst mulige grundlag.

Det er data, der ligger i alt fra IT-systemer, elektroniske blanketter og Excelark, til erfaringer og viden fra vores praktiske arbejde som vi opsamler som data

 

Vi kender effekten af vores arbejde
Vi kender effekten af vores arbejde for borgerne. Vi får viden om effekten af vores arbejde ved, at vi sætter mål for, hvad borgerne skal opnå, vi opsamler viden om, hvordan det er gået, og vi måler på hvilken effekt, det har for borgerne.

Vi tilpasser vores arbejdsmetoder til dét mest effektfulde
Vi opsøger viden om, hvordan vi skaber større effekt for borgerne fremover. Vi orienterer os i aktuel viden på fagområdet, i bedste praksis metoder og ser om der er nye tilgange baseret på evidens, som vi kan bruge.

Vi krydser organisatoriske og faglige grænser for at lære af andre fagområders forskellige fagtraditioner for at arbejde med effekt. Vi er nysgerrige på, hvordan digitalisering og nye teknologier som vi møder i vores hverdag kan bruges i vores arbejde på nye måder.

Vi bringer den nye viden om udviklingen, vores egne erfaringer og læring i spil sammen med vores kollegaer og ledelse. Sammen med vores ledelse tilpasser og udvikler vi vores kerneopgave og fælles arbejdsmetoder til dét, som giver den størst mulige effekt for borgerne. Vi ændrer og tilpasser vores eget arbejde til det.

• Vil vores indsats have en virkning for borgerne? Hvilken forskel vil vi kunne se? Hvad sker der med vores borgere efterfølgende?
• Hvordan bidrager borgerne til vores effektmålinger? Hvordan ved vi om vores borgere er tilfredse og om de opnår effekt af indsatsen?
• Hvad kan vi se og lære af vores effektmål og målinger? Hvilke indsatser skal droppes? Hvilke skal videreføres uændret? Hvilke indsatser skal forbedres gennem udvikling og hvordan? Hvilke nye indsatser skal indføres og implementeres?
• Hvordan skal vores fælles arbejdsgange og -metoder være for at opnå størst mulig effekt?
• Er der evidens for vores tilgang? Hvad siger den nyeste viden og undersøgelser? Hvilke dokumenterede erfaringer har vi selv? Hvad er læringen fra andre kommuner?
• Hvilke ressourcer kan vi identificere, som vi kan bringe i spil på nye måder til at give større effekt eller bedre kvalitet?
• Hvad kan jeg, mine kollegaer og ledelsen gøre for at vi får mere effekt af vores indsatser?

Ledetråden 2017 samlet