Direktionen ønsker med Ledetråden at sætte en retning for det kommende års arbejde.
Direktionen angiver derfor her sine forventninger og krav til udviklingen af kommunens virksomhed og ledelse.

I Ledetråd 2016 kommer direktionen bl.a. med sit bud på, hvordan vi i de kommende år ledelsesmæssigt vil håndtere kommunens udfordringer. Ledetråden 2016 sætter igen i år fokus på tre temaer, som både vil have et strategisk og et tværgående perspektiv:

Direktionens ledetråd 2017 – veje vi skal gå sammen

Faglighed og kompetence Grænsekrydsende samarbejde Effekt

Kommunerne er en nøglespiller i den offentlige velfærd. Manges øjne hviler på os - om vi gør det godt, om vi er effektive og om vi er lydhøre overfor de ændringer, der sker i samfundet og som påvirker opfattelsen af den offentlige sektors rolle nu og i tiden der kommer.

Ændringerne kræver strategisk handling for at vi lever op til de politisk besluttede rammer for udviklingen og driften af vores kommune. Med ledetråden sætter vi den strategiske retning for, at vi sammen kan gøre det.

Læs mere på nedenstående link

Effekt for borgerne - indsatser der virker
Grænsekrydsende samarbejde - helhedsorienteret indsats
Faglighed og komptence - et arbejdsliv i udvikling

Ledetråden 2016

Ledetråden 2017