Skip til hoved indholdet
Gymnastikkens Hus

Foto viser Gymnastikkens Hus som det forventes at se ud, når det er færdigt.

Gymnastikkens Hus placeres i Kokkedal, Holmegårdshallen ved Kokkedal Skole omdannes og udbygges.

Gymnastikkens Hus vil have fast opstillede gymnastikredskaber, springgrave, trampoliner m.v. til glæde for børn, unge og voksne, så de gymnastiske og motoriske evner kan styrkes og udvikles.

Status
Der er ved at blive udarbejdet udbudsprojekt for Gymnastikkens Hus i omvendt licitation.
Udbudsprojektet er udarbejdet af Dall & Lindhardtsen arkitekter i et tæt samarbejde med Nivå Gymnastikforening.

  • De bydende totalentreprenører skal give tilbud på baggrund af projektforslag, hvor der i forvejen er ansøgt om byggetilladelse. Det vil sige, at arkitekturen og indretningen af den nye hal, som en tilbygning til Holmegårdshallen, er fastlagt.
  • De bydende totalentreprenører skal ud over minimumskravene konkurrere om, hvem der kan have flest optioner med i deres tilbud i omvendt licitation inden for den økonomiske ramme i forhold til en prioriteret rangordensliste over optioner.
  • Den prioriterede rangordensliste vil være en kombination af gymnastik- og AV-udstyr, samt andre ønskede forhold, som bl.a. tilskuerbalkon, kontor/møderum etc.


Der træffes endelig beslutning om Gymnastikkens Hus projektet skal realiseres på byrådsmøde efter sommerferien.

Såfremt projektet godkendes forventes ibrugtagning medio 2021.

ny