Skip til hoved indholdet
Fredensborg by

Fredensborg skal være en sammenhængende og moderne grøn slotsby med en levende bymidte som den attraktive ramme om både hverdagsliv, handelsliv, kulturliv og turisme.
Sådan lyder visionen for helhedsplanen Den Grønne Slotsby.

Byrådet har d. 2. september 2019 vedtaget den endelig plan for Fredensborg Bymidte, herunder en etapedeling af projektet.
Det betyder at etape 1 gennemføres først. Dermed får hele området ved Kulturhuset, Bagerdammen og Langedammen et tydeligt og grønt løft. Den nederste del af Jernbanegade mod Slotsgade får derudover en tiltrængt ny belægning.
Et grønt og sammenhængende område mellem Kulturhuset, Dr. Ingrids Anlæg og Bagerdammen, hvor både byens borgere og turister kan finde en rolig plet i de historiske omgivelser. Samtidig får børnene en ny kulturhistorisk inspireret legeplads ved Langedammen. Den udtjente asfalt på Jernbanegade udskiftes med en ny belægning, som passer til omgivelserne.

Det endelige færdigprojekterede projekt skal vedtages af Plan,- Miljø- og Klimaudvalget.Anlægsarbejdet for etape 1 forventes at begynde i efteråret 2020.

Etape 2 for den resterende del af Jernbanegade er udskudt indtil videre.

 

 

ny