Almindeligt sportsudstyr
Anden aktør
Anlæg/renovering af Humlebæk Kunstgræsbane
Anlægsprojekt i Nivå Havn
Asfalt og striber til mindre opgaver
AV-udstyr SKI 50.70
Baby- og småbørnsudstyr
Beskæftigelsesmaterialer
Biblioteksmaterialer SKI 50.05
Blomstergaver
Brændstof og fyringsolie SKI 50.85
Byggesagssoftware
Bygherrerådgiver til opførsel af Gymnastikkens Hus og udbud af gymnastikredskaber
Busskure
Bådvogn
Coachinguddannelse
Danskundervisning
Datakommunikation/WAN SKI 50.40
Dentalmaterialer
Diabeteshjælpemidler
Diverse inventar til nyt plejecenter i Humlebæk
Driftsaftale på multifunktionsprintere
Elevatorservice SKI 50.75
Forbrugsartikler SKI 50.20
Fremtidens Skoler - Kokkedal Skole - Rådgiver til udbud af Totalrådgivning
Fremtidens Skoler - Kokkedal Skole - Totalrådgivning
Fødevarer SKI 50.90
Genbrugshjælpemidler – eventuelle egne udbud som supplement til SKI
Genbrugshjælpemidler SKI 50.98
Genbrugshjælpemidler Pulje 2 SKI 50.99
Generationernes Hus - Rådgiver til udbud af Totalrådgiver Fase 1 (+ evt. fase 2-4)
Generationernes Hus - Totalrådgiver Fase 1 (+ evt. fase 2-4)
Genoptrænings- og fitnessudstyr
Grafittiafrensning
Gymnastikkens hus
Gymnastikkens Hus - Bygherrerådgiver og rådgiver til EU-udbud af gymnastikredskaber
Gymnastikredskaber til Gymnastikkens Hus
Helbredstillæg - Fodbehandling
Helbredstillæg - Tandprotetisk arbejde
Hjemmeplejebiler
Hjælpemiddelmodul til omsorgssystem KMD Nexus
Holmegårdshallen - Nyt tag/renovering af tag
Holmegårdshallen - Rådgiver til projektering, udbud og tilsyn af nyt tag
Håndværkere, glarmester
Hårde hvidevarer SKI 50.26
Inden- og udendørs legetøj
Indkøbsordning for borgere i eget hjem
Institutionskøretøjer
Internetforbindelser SKI 50.47
It-system Skabeloncenter
It-system til UU Fredensborg - Eventuel fælles aftale med øvrige kommuner
Kaffe og te
Kloakservice
Kommunikationsprodukter og -løsninger SKI 50.07
Kompressionspumper
Aftale på konferencecenter
Konsulent til grønt byrum i Fredensborg (den grønne slotsby)
Kontorartikler SKI 50.55
Kystsikringsprojekt ved Nivå Strandvej
Ledsagerordninger for handicappede
Linned
Lokale- og tilskudssystem
Lovinformationssystem
Madservice
Materielleje
Miljøsagssoftware
Mobile bådestativer til Nivå Havn
Moppesystem
Møbler SKI 50.30
Nødkaldeanlæg til borgere i eget hjem og til plejecentre
Ortopædisk fodtøj og indlæg
Padeltennisbaner
Personlige hjælpemidler: Brystproteser
Personlige hjælpemidler: Kompressionsstrømper
Portalkran - indkøb og opsætning, herunder fundament
Praktisk hjælp og personlig pleje efter Servicelovens § 83 til hjemmeboende borgere 2015
Pædagogisk støtte til borgere i kommunen, herunder botilbud (Ungeboligerne og Teglgårdsvej)
Hjernen og Hjertet
Rammeaftale på trafikrådgivere
Ramper
Rengøring og vinduespolering
Rensning af tagrender
Rottespærrer og servicering
Rådgiver til renovering af Humlebæk Kunstgræsbane
Servere og storage SKI 50.03
Service af loftslifte på plejecentre
Service til trykkerimaskiner
Skadeservice til bygninger
Skole IT-system Skolebordet
Skole/dagbehandling
Skærmbesøg
Sondeernæringsmidler og -remedier
Standardsoftware SKI 50.49
Stomiprodukter
Større sportsudstyr
Svømme- og bassinudstyr
Sygeplejeartikler SKI 50.95
Tablets SKI 50.43
Tele og data SKI 50.48
Telemedicin
Tidsskrifter SKI 50.06
Træpiller
Udvikling af byrum i Humlebæk
Vaskeplads til både
Vaskeriservice til borgere
Vejsalt SKI 50.80
Vikarer til plejeopgaver