AIA-ADK service
Arbejdsbeklædning og sikkerhedssko
BPA- og administrative ordninger for handicappede (Analyse)
Byggematerialer (SKI)
Danskundervisning (analyse)
Diabeteshjælpemidler (SKI)
E-handelsportal 
Ejendomsbidrag, IT system
Ejendomsskat, IT system
Ekstern hosting
El-biler
Elevatorservice (SKI) 
Entreprenørydelse til oprensning af skydebaner i Karlebo
Flydebroer (Nivå Havn)
Flygler og klaverer
Fodbehandling 
Førstehjælpskurser
Genbrugshjælpemidler (SKI)
Helbredstillæg - Tandprotetisk arbejde
Håndværkerydelser, elektrikere
Håndværkerydelser, glarmestre
Håndværkerydelser, gulvarbejde
Håndværkerydelser, malere
Håndværkerydelser, murere
Håndværkerydelser, tømrere
Håndværkerydelser, ventilation
Håndværkerydelser, vvs
Indkøbsanalysesystem
Inspektion af brandsikrings- og brandalarmanlæg
IT-konsulenter (SKI)
IT-tilbehør (SKI)
Kaffemaskiner til rådhuset
Kommunikationsudstyr og –løsninger (SKI)
Konsulent til ressource- og affaldsplan, Norfors
Kopi og Print (SKI)
Kørsel af hjælpemidler
Layout og grafiske ydelser
Ledsagerordninger
Løbende indkøb af biler på dynamisk indkøbssystem
Madudbringning
Moppesystem
Møbler til rådhuset
Måtteservice
Netværksudstyr (SKI)
Optiske hjælpemidler
Personlige hjælpemidler: Kompressionsstrømper
Projektlederuddannelse
Psykologiydelser (Analyse)
Rottespærrere og servicering
Rådgivningsydelsen til Nivå Bymidte
Rådgivningsydelse til svømmehalsprojekt
Servere og storage (SKI)
Service på brandslukningsmateriale
Skadeservice til bygninger
Standardsoftware (SKI)
Stomihjælpemidler (SKI)
Supplerende trykkeriydelser
Sygeplejeartikler (SKI)
Tablets (SKI)
Tegnsprogstolke
Telemedicin
Teleskoptribune
Tolkebistand
Træpiller

 

ABA automatisk brandsikringsanlæg
Advokatbistand (analyse) 
Bank
Blomstergaver 
Brændstof og fyringsolie (SKI)
Diabetesartikler (SKI)
Forbrugsartikler (SKI)
Fødevarer til mindre enheder
Gardiner og solafskærmning
Genbrugshjælpemidler (SKI)
Gymnastikkens hus
Inventar til nyt plejecenter i Humlebæk
Kommunikationsydelser
Krisehjælpsydelser (Analyse) 
Køb af pladser i botilbud og opholdssteder
Landinspektørydelser
Ledertalentuddannelse
Loftslifte til nyt plejecenter i Humlebæk
Misbrugsbehandling (Analyse)
Møbler (SKI) 
Personlige hjælpemidler: Brystproteser
Personlige hjælpemidler: Parykker
Revision
Service af biler
Service af loftslifte på plejecentre
Svømmehal
Tidsskrifter (SKI)