ABA automatisk brandsikringsanlæg
Advokat til inddrivelse af restancer på ejendomsskat
Advokatbistand (analyse)
AIA-ADK service
Arbejdsbeklædning og sikkerhedssko
Atletikanlæg på Fredensborg Stadion
Begravelseshjælp
Biografstole
Biler (SKI)
Bleer (SKI)
Blomstergaver
Byggematerialer (SKI)
Computere (SKI)
Cykelstier
Danskundervisning (Analyse)
Diverse inventar til nyt plejecenter i Humlebæk
Drift af vejbelysning
Drift og vedligehold af signalanlæg
E-handelsportal
Ejendomsbidrag, IT system
Ejendomsskat, IT system
El-biler
Energikonsulenter
Energimægler vedr. el
ESDH system
Faglokaler i skolerne
Flyttefirmaer
Frugtordning til decentrale enheder
Frugtordning til rådhuset
Fødevarer til mindre enheder
Førstehjælpskurser
Gardiner og solafskærmning
Genbrugshjælpemidler
Granulat til kunstgræsbaner
Gymnastikkens hus
Hygiejnespande og seatcleanere
Indkøbsanalysesystem
Inspektion af brandsikrings- og brandalarmanlæg
Intelligente toiletter (Analyse)
Interaktive tavler og AV udstyr (SKI)
IT-konsulenter (SKI)
IT-tilbehør (SKI)
Jobcenterydelser og forløb hos anden aktør
Kapitalforvaltning
Kommunikationsydelser
Konsulent til ressource og affaldsplan
Kontorartikler (SKI)
Kopi og Print (SKI)
Krisehjælpydelser (Analyse)
Køb af pladser i botilbud og opholdssteder
Landinspektørydelser
Ledsager-, BPA- og administrative ordninger for handicappede (Analyse)
Levering af film/videoer af arbejdsgange mm.
Linned - Vask/Leje ordning
Loftslifte til nyt plejecenter i Humlebæk
Løbende indkøb af biler på dynamisk indkøbssystem
Låsesmede
Madudbringning
Misbrugsbehandling
Moppesystem
Mæglingsaftale vedrørende elektricitet
Møbler til daginstitutioner
Måtteservice
Naturgas
Nødkald
Omsorgssystem
Onlinesystem for procedurer i sygeplejen
Opholdssteder og specialiserede socialområde
Optiske hjælpemidler
Personlige hjælpemidler: Brystproteser
Personlige hjælpemidler: Kompressionsstrømper
Personlige skærme til borgere
PP-maskiner (Trykkerimaskiner)
Pædagogvikar (Analyse)
Rekrutteringsydelser (Analyse)
Service på brandslukningsmateriale
Serviceaftale på hårde hvidevarer
Skolemøbler
Storkøkkenudstyr (SKI)
Supplerende trykkeriydelser
Svømmehal
Tablets (SKI)
Tele og Data (SKI)
Udbudssystem
Vejbelysning
Vejsalt (SKI)
Økologisk frugt og grønt
Økonomi- og lønsystem

Danskundervisning
Diabetesartikler (SKI)
Elevatorservice (SKI)
Genbrugshjælpemidler (SKI)
Helbredstillæg - Tandprotetisk arbejde
Isenkram
Jobcentersystem
Layout og grafiske ydelser
Ledertalentuddannelse
Netværksudstyr
Personlige hjælpemidler: Parykker
Projektlederuddannelse
Pædagogvikarydelser
Standardsoftware (SKI)
Tidsskrifter (SKI)
Tolkebistand
Vin og vingaver