Begravelseshjælp
Biler (SKI)
Biografstole
Bleer (SKI)
Byggematerialer (SKI)
Computere (SKI)
Cykelstier
Drift af vejbelysning
Drift og vedligehold af signalanlæg
E-handelsportal 
Ejendomsbidrag, IT system
Ejendomsskat, IT system
El-biler
Elevatorservice (SKI) 
Energikonsulenter
Faglokaler i skolerne
Flydebroer (Nivå Havn)
Flyttefirmaer
Fodbehandling
Fotoautomat til pas og kørekort
Førstehjælpskurser
Hobby- og beskæftigelsesmaterialer
Indkøbsanalysesystem
Inspektion af brandsikrings- og brandalarmanlæg
Intelligente toiletter (Analyse)
Interaktive tavler og AV udstyr (SKI)
IT-konsulenter (SKI)
IT-tilbehør (SKI)
Jobcenterydelser og forløb hos anden aktør
Kapitalforvaltning
Konsulent til ressource og affaldsplan
Kopi og Print (SKI)
Ledsager-, BPA- og administrative ordninger for handicappede (Analyse)
Levering af film/videoer af arbejdsgange mm.
Løbende indkøb af biler på dynamisk indkøbssystem
Låsesmede
Madudbringning
Mæglingsaftale vedrørende elektricitet
Naturgas
Optiske hjælpemidler
Personlige hjælpemidler: Brystproteser
PP-maskiner (Trykkerimaskiner)
Psykologiydelser
Rekrutteringsydelser (Analyse)
Rengøringscontroller
Rådgivningsydelse til svømmehalsprojekt
Rådgivningsydelse vedr. Nivå Havn
Serviceaftale på hårde hvidevarer
STU - Særligt Tilrettelagt Uddannelse
Supplerende trykkeriydelser
Tegnsprogstolke
Urologi hjælpemidler 
Vikarydelser (ældreområdet samt skoler og daginstitutioner)
Økologisk frugt og grønt
Økonomi- og lønsystem

ABA automatisk brandsikringsanlæg
Advokatbistand (analyse) 
AIA-ADK service
Arbejdsbeklædning og sikkerhedssko
Blomstergaver 
Danskundervisning (analyse)
Diabetesartikler (SKI)
Forsikringsmægler
Frugtordning til decentrale enheder 
Frugtordning til rådhuset 
Fødevarer til mindre enheder
Gardiner og solafskærmning
Genbrugshjælpemidler (SKI)
Gymnastikkens hus
Helbredstillæg - Tandprotetisk arbejde
Hygiejnespande og seatcleanere
Håndværkerydelser
Inventar til nyt plejecenter i Humlebæk
Isenkram
Jobcentersystem
Kommunikationsydelser
Krisehjælpsydelser (Analyse) 
Køb af pladser i botilbud og opholdssteder
Landinspektørydelser
Layout og grafiske ydelser
Ledertalentuddannelse
Loftslifte til nyt plejecenter i Humlebæk
Misbrugsbehandling
Moppesystem
Møbler til daginstitutioner
Måtteservice
Netværksudstyr (SKI)
Personlige hjælpemidler: Kompressionsstrømper
Personlige hjælpemidler: Parykker
Personlige skærme til borgere
Projektlederuddannelse
Service på brandslukningsmateriale
Skolemøbler
Standardsoftware (SKI)
Svømmehal
Teleskoptribune
Tidsskrifter (SKI)
Tolkebistand
Udbudssystem
Vin og vingaver