Affaldsbeholdere
ABA-anlæg til Fredensborg Bio
ABA-anlæg til Granbohus
Analyse af rengøring og rengøringscontrolling
Arbejdsbeklædning og sikkerhedssko til Nordsjællands Park og Vej
Bank
Behovsspecifikation til Generationernes Hus
Bortskaffelse og genanvendelse af brugt it-udstyr
Byggevarer (SKI)
Cykelstikort over Kokkedal
Citrixlicenser
Dataforbrugsstoffer (SKI)
Dækningsanalyse af internetforbindelse i kommunen
Etablering af boliger med støtte på Teglgårdsvej
Førstehjælpskurser
GIS4Mobile
El-biler til rådhuset
Entreprenørydelse til oprensning af skydebaner i Karlebo
Flydebroer til Nivå Havn
Flygler og klaverer
Forsikring Ansvar
Forsikring Arbejdsskade
Forsikring Bygning
Forsikring Entreprise
Forsikring Kommunal ledelsesansvar
Forsikring Kriminalitet
Forsikring Køleforsikring
Forsikring Motor
Forsikring Patientskade
Forsikring Rejseforsikring
Forsikring Ulykke kommunalbestyrelsesmedlemmer
Forsikring Ulykke plejeanbragte børn
Fremtidens Skoler - Kokkedal Skole - Hovedentreprise (gangbro, affaldsstation, udvidelse af vej)
Fødevarer (SKI)
Førstehjælpskurser
Hjælpemiddelmodul til omsorgssystem KMD Nexus
Håndværkerydelser, elektrikere
Håndværkerydelser, gulvarbejde
Håndværkerydelser, malere
Håndværkerydelser, murere
Håndværkerydelser, tømrere
Håndværkerydelser, ventilation
Håndværkerydelser, vvs
It-system til rottebekæmpelse
It-system til udsendelse af pressemeddelelser
It-system til UU Fredensborg
Kaffemaskiner til rådhuset
Kassemadvogn til Børnehusene Kokkedal
Konflikthåndteringskursus
Konsulent til bande-exit
Konsulent til opgradering af citrix
Konsulent til lederudvikling
Koordinatoruddannelse
Kopi og Print (SKI)
Ladestander til el-biler
Fælleskommunal chat-bot
Lydanlæg til rådhuskælderen
Lyskilder (SKI)
Lærings- og videndelingsplatform samt elevplanssystem
Mastestrategi
Mobile device management-løsning
Måtteservice
OIB Borger
Omstillingsbord – forarbejde til valg af løsning
Optiske hjælpemidler
Personkørsel - Movia
Projektlederuddannelse
Revision
Røngtenanlæg til tandplejen
Rådgiver til biblioteksstrategi
Rådgiver til udviklingsplan for Nivå Havn
Rådgiver til brandstrategirapport til Kokkedal Skole
Rådgivningsydelse til indkøb af flydebroer
Rådgivningsydelsen til Nivå Bymidte
Serviceaftale til el-biler - nøglesystem og rengøring
SFO Administrationsmodul - kobling mellem Aula og SFO
Standardsoftware (SKI)
Teamudviklingsprojekt
Tennisbaner i Karlebo
Tolkebistand
Ung på Cyberhus
Vaccination til medarbejdere
Vandområdeplansindsats - Langstrup å
Værktøj, befæstigelse, VVS og lyskilder (SKI)
 

Gennemførte udbud 2018
ABA-anlæg til enkelte skoler
Begravelseshjælp
Beredskabsaftale på it-drift
Beskæftigelsesmaterialer
Biler (SKI)
Bil til Fredensborg Børnehus
Biografstole til Humle Bio
Bleer (SKI)
Computere (SKI)
Drift og modernisering af vejbelysning
Drift og vedligehold af signalanlæg
E-handelsportal
El-cykler
Elektricitet
Elevatorservice (SKI)
El-scootere
Energimægler
Flyttefirmaer
Fotoautomat til pasfotos
Forsikringsmægler
Frugtordning til medarbejdere
Hygiejnespande og seatcleaners
Hårde hvidevarer
Indkøbsanalysesystem
Interaktive tavler og AV udstyr (SKI)
Internetforbindelser (SKI)
It-sikkerhedsanalyse
Jobcentersystem
Jobcenterydelser og forløb hos anden aktør
Kapitalforvaltning
Kommunikationsprodukter og –løsninger (SKI)
Kompetenceudvikling i forbindelse med læreplaner
Kontaktcenterløsning
Kølebil
Løftesejl
Mobile ståløftere
Multibane til Nivå Skole Nord
Måtteservice
Naturgas
Plejecenter i Humlebæk
Rengøringscontroller
Rådgiver til ombygning af Kokkedal Skole
Rådgivning til oprensning af skydebaner i Karlebo
Servere og storage (SKI)
Skadebehandling af arbejdsskader
STU - Særligt Tilrettelagt Uddannelse
Storkøkkenudstyr (SKI)
Tablets (SKI)
Tele og data (SKI)
Udbudssystem
Urologi hjælpemidler  
Vikarydelser
Vin og vingaver
Økologisk frugt og grønt
Økonomi- og lønsystem
Tømning af nedløbsbrønde
Træpiller

ABA anlæg til Humlebæk skole
Advokatbistand til inddrivning af restancer på ejendomsskat
Beklædning til plejesektoren
Bibliotekssystem (Kombit)
Biblioteksmaterialer
Biografstole
Brandkurser
Bus til Mergeltoften
Bus til Fredensborg Skole
Bus til Ungecentret
Cykelstier
Dentalmaterialer
El-cykler
ESDH system
Faglokaler i skolerne
Fotoautomat til pas og kørekort
Genbrugshjælpemidler
Hobby- og beskæftigelsesmaterialer
Kloakservice, brønde på kommunale matrikler
Konferenceanlæg til byrådssalen
Kontaktcenterløsning
Kontorartikler (SKI) 
Linned - Vask/Leje ordning 
Lyskilder/belysning
Mæglingsaftale vedrørende elektricitet
Naturgas
Nødkald
Omsorgssystem
PP-maskiner (Trykkerimaskiner) 
Rengøring
Rådgivningsydelse vedr. atletikanlæg på Fredensborg Stadion
Rådgivningsydelse vedr. Nivå Havn
Rådgivningsydelse vedr. skydebanerne i Fredensborg
Rådgivningsydelse til udbud af økonomi- og lønsystem
Rådgivningsydelse vedr. vådområde i Nivå
Serviceaftale på løbende vedligehold og drift af elbiler
Serviceaftale på support og vedligehold af konferenceanlæg i byrådssalen
Storkøkkenudstyr (SKI)
Trivselsmåling og APV systemløsning
Tele og Data (SKI)
Tøjvask til borgere i eget hjem
Udbudssystem
Vejsalt (SKI)

ABA automatisk brandsikringsanlæg, Endrup skole
Atletikanlæg på Fredensborg Stadion
Betalingssystem til kantinen på rådhuset
Biblioteksmaterialer (SKI)
Brugerportalintiativet
Brændstof og fyringsolie(SKI)
Bygningsgennemgang af skoler
Børnebleer
Diabetes hjælpemidler
Elektricitet
Elektronisk lokale og tilskudsprogram (bookingsystem)
Elevatorservice
Flyrejser (SKI)
Forbrugsartikler (hygiejneprodukter) (SKI)
Fødevarer (SKI)
Genbrugshjælpemidler - Løftesejl
Genbrugshjælpemidler - Rollatorer
Glarmester-ydelser
Graffiti-afrensning
Handicapbus til Mergeltoften Plejecenter
Hygiejnespande og seatcleaners til Fredensborg rådhus
Indkøb af 7 biler
Indkøb af bøger og pædagogiske læringsværktøjer
Indkøb af minibus til Granbohus
Indkøb af to biler
Indkøbsordning til borgere i eget hjem
IT tilbehør (SKI)
IT-system kommunikationssystem til daginstitutionsområdet
It-system til understøttelse af valg
Kommuneabonnement
Kontormøbler (SKI)
Licenser til skole IT
Lovinformation
Materieludlejning (NSPV)
NIS Økonomi
Personlige hjælpemidler - Fodindlæg
Personlige hjælpemidler - Ortopædiske sko
Plejecenter i Humlebæk
Rejsebureauydelser (SKI)
Rekrutteringssystem
Rengøring
Rottebekæmpelse
Rådgivning vedr. bro/tunnel og vej
Rådgivning vedr. støj fra skydebaner i Fredensborg
Rådgivning vedr. atletikstadion i Fredensborg
Rådgivning vedr. lergravsprojekt i Nivå
Skiltemateriel
SLA til konferenceanlæg i byrådssalen
Småbørnsudstyr
Almindeligt sportsudstyr
Større sportsudstyr
Svømme og bassinudstyr
Genoptrænings- og fitnessudstyr
Standard software
Sundhedsdatasystem
Sygeplejeartikler (SKI)
Tidsskrifter (SKI)
Træpiller
Turistbus til børnehusene Nivå
Vejsalt
 

Bibliotekssystem (IT)
Hygiejneartikler til Humlebæk idrætscenter
Kunstgræsbaner
Elevatorservice
ABA-anlæg til Langebjergskolen 
AV udstyr til Humlebæk Idrætscenter 
Biler til hjemmeplejen 
Byggematerialer 
Daglige bankforretninger 
Firewall 
Fodpleje - Helbredstillæg 
Forsikringer 
Gymnastikkens Hus - brugerinddragelse og byggerådgiver 
Håndværkerydelser: 
•’Rammeaftale på murer-faget’, 
•’Rammeaftale på vvs-faget’, 
•’Rammeaftale på el-faget’, 
•’Rammeaftale på ventilations-faget’, 
•’Rammeaftale på tømrer-faget’, 
•’Rammeaftale på maler-faget’ 
•’Rammeaftale på gulv-faget’ 
Revision
Hardware (SKI Forpligtende) 
Hjemmeside
Indelegetøj 
Institutionskøretøjer 
IT-system Digitalt elevplanssystem 
IT-system "Find børnene" 
IT-system til Nivå havn 
IT-tilbehør og toner 
Kaffe, the og relaterede produkter
Flydende kaffe og tilførende maskiner
Køb og leje af kaffemaskiner og automater
Kaffemaskiner og kaffe til rådhuset 
Kapitalforvaltning 
Kontaktcentersystem (SKI Frivillig) 
Multifunktionsmaskiner og printere 
Pasløsning (Koncessionsaftale) 
Personkørsel (MOVIA) 
Personlige hjælpemidler: Fodindlæg 
Personlige hjælpemidler: Ortopædiske sko 
Personlig og praktisk hjælp til borgere i eget hjem 
Rensning af tagrender 
Solcelleanlæg til rådhuset 
Specialtandpleje 
Stomihjælpemidler 
Tablets (SKI Forpligtende) 
Tidsskrifter (SKI Forpligtende) 
Trykkeriydelser 
Udelegetøj 
Vejsalt 
Vinduespolering

AV- og undervisningsudstyr – SKI Forpligtende
Begravelseshjælp 
Beklædning til Park & Vej - Helsingør og Fredensborg 
Bilpark 
Byens Hus - brugerinddragelse og byggerådgiver 
Dynamisk indkøbssystem på biler 
El-biler 
Forsikringsmægler 
Fersk konventionelt kød og pålæg 
Fisk og skalddyr
Frugtordning
Hårde hvidevarer 
It-system til opsporing og forebyggelse af sygdomme
IT-system på området for udsatte børn og unge 
Indkøb af tandteknikerstole 
IT-system til udbud mv
Jobcentersystem 
Lokalebookingsystem 
Linnedservice 
Måtter 
Netværksudstyr 
Opsporing af fejlkoblinger på spildevandsnettet
Optiske hjælpemidler 
Registrering af bevaringsværdige bygninger
Servere 
Smartphones – SKI Forpligtende
Storage
Systemleverance til målersystem på "Usserød Å- Fælles klimapasning"
Tandprotetisk arbejde 
Tele og data – SKI Forpligtende 
Urologihjælpemidler 
Vejsalt Miniudbud

Bibliotekssystem (IT) 
Dentalprodukter 
El-biler og el-cykler til rådhuset 
Energimærkning af kommunens bygninger
ESDH opdatering (Acadre) 
Genbrugshjælpemidler 
Handicapbusser 
Hosting af servere 
Hygiejnespande til rådhuset 
Hygiejneartikler til rådhuset 
Inkontinensprodukter 
Kontorartikler 
Kontormøbler til rådhuset 
Kopipapir 
Lovinformationssystem 
Møbler til Lystholm Plejecenter 
Møbler/inventar til Lindegården (Tilbudsindhentning) 
Måtteservice
Netværkskonsulenter 
Opbygning/indretning af handicapbusser 
Rådgivning i forbindelse med udvikling af Fredensborg bymidte
Rådgivning i forbindelse med kystprojekt mellem Nivå Havn og Seltten Havn 
Skoleartikler 
Standard software 
Straks Svar 
Sygeplejeartikler 
Tolkeydelser
Udvalgte fødevarer og drikkevarer
Vask/leje af linned 
Vejskilte 
Vejvedligeholdelse 
Vin til gaver 
Vikarer til pleje og omsorg 
Økologisk frugt og grønt

Analyse af fritidsfaciliteter 
Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. (SKI forpligtende aftale) 
Alarmanlæg (AIA-ADK) 
Beklædning til Park og Vej 
Beskæftigelsesmaterialer 
Brændstof mv. (benzin og diesel) 
Bus til Børnehusene Nivå (tilbudsindhentning) 
Børnebleer 
Bygningsrengøring 
Diabeteshjælpemidler 
Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage (SKI forpligtende aftale) 
Elevatorservice 
Elektricitet 
Forbrugsartikler (SKI forpligtende aftale) 
Forældrenet 
Graffitibekæmpelse 
Helbredstillæg på optiske hjælpemidler og ydelser 
Helbredstillæg på tandprotetisk arbejde 
Kabelføring og kabler samt udvidelse af trådløst netværk på Nivå Skole Nord 
Kommunale begravelser 
Kontormøbler (SKI forpligtende aftale) 
Konsulentydelse til udbud af rengøring 
Kopi og print (SKI forpligtende aftale) 
Ladvogne til Park og Vej 
Levering af Fyringsolie 
Ledertalentprogrammet 
Loftslifte 
Lydanlæg til byrådssalen 
Lyskilder 
Mobile Device Management 
Multibaner (tilbudsindhentning) 
Møbler og inventar til Fredensborg Skole, Vilhelmsro 
Multifunktionsmaskiner (SKI forpligtende aftale) 
Personalegoder og fleksible lønpakker 
Pilotprojekt om fejlkoblinger i Fredensborg (tilbudsindhentning) 
Produktionsmaskiner til Trykkeriet 
Projektlederuddannelse
Rengøringscontroller 
Rengøringsmidler - rekvisitter, vogne og doseringsanlæg (SKI forpligtende aftale) 
Specialrutekørsel 
Standard Hardware (SKI forpligtende aftale) 
Sundhedsforsikring 
Tablets 
Trafikforanstaltninger ved ny skole i Fredensborg – Vilhelmsro (tilbudsindhentning) 
Telefoni 
Varebil til Nivå Skole (tilbudsindhentning) 
Vikarer 
Vinduespolering 
Vintertjenesteydelser

Brevpapir og kuverter med logo 
Bygningsrengøring 
Elbiler 
Hjemmeplejebiler 
Kaffemaskiner og kaffe til rådhuset 
Kapitalforvaltning 
Kopi - og Multifunktionsmaskiner 
Ledelses informationssystem (LIS) 
Papir i ark 
Personkørsel 
Rengøringscontroller 
Telefoni 
Toner og IT-tilbehør 
Tøjvask til borgere i eget hjem 
Vandløbsopmåling og regulativrevision 
Vejsalt 
Vinduespolering
Økonomi og Lønsystem

Legetøj 
El 
Håndværkerydelser 
Beklædning til plejesektoren 
Revision 
Bank 
Personlige hjælpemidler 
Låsesystem 
Genbrugshjælpemidler 
Rengøringscontroller 
Forsikringsmægler 
Personkørsel – taxa