Udbudstype
Udbuddet gennemføres i henhold til udbudsloven (L nr. 1564 af 15/12/2015).

Omfang
Opgaven omfatter anskaffelse, drift og vedligeholdelse af et standard økonomi- og
lønsystem som en Service inkl. debitor og vagtplan. Systemet skal understøtte de krav, som en kommunal virksomhed kan stille til et økonomi- og lønsystem.

Tildelingskriterier
Tildeling af kontrakt vil ske på grundlag af "Det økonomisk mest fordelagtige tilbud" på baggrund af "det bedste forhold mellem pris og kvalitet".


Tilbudsfrist
5. februar 2018 kl 12:00.

Udbudsmateriale
Ordregiver har valgt at gennemføre denne opgave digitalt igennem Mercell Danmark A/S.
Udbudsmaterialet kan rekvireres digitalt gennem Mercell Danmark A/S:   
                      https://permalink.mercell.com/76237249.aspx
Tilmeld dig opgaven ved at trykke på ikonet  "Jeg ønsker adgang".
Udfyld en registrering af dit firma, hvis du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S.
Registreringen er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.”

 

Fredensborg Kommune udbyder levering af vikarydelser til hjemmepleje og plejecentre, børnehuse samt Granbohus, som er kommunens aflastningstilbud til hjemmeboende børn, unge og voksne med vidtgående fysisk- og/eller psykisk handicap.

Udbuddet gennemføres i henhold til Udbudsloven (L nr. 1564 af 15/12/2015) afsnit III §§ 186-189, der vedrører indkøb efter det såkaldte Light-regime af sociale og andre specifikke tjenesteydelser over tærskelværdien. Udbudsformen er offentligt udbud, hvilket indebærer, at enhver har ret til at afgive tilbud.

Det forventede forbrug af de af udbuddet omfattede vikarydelser udgør på årsbasis cirka 7 mio. kr. ekskl. moms (2016).

Vikarydelserne udbydes som 2 delaftaler:

Delaftale 1 – Vikarer til ældreområdet og Granbohus
Delaftale 2 – Vikarer til børnehusene (option)

Der kan afgives tilbud på én eller begge delaftaler.

På Delaftale 1 indgås rammeaftaler med 2 leverandører, en primær leverandør og en sekundær leverandør, som alene vil modtage bestillinger i tilfælde, hvor den primære leverandør ikke kan imødekomme en bestilling.

På Delaftale 2 indgås rammeaftale med 1 leverandør. Delaftalen er en option for kommunen.

Fristen for afgivelse af tilbud er fredag den 16. februar kl. 12.00.

Udbuddet gennemføres digitalt via www.Mercell.dk og kan findes her: https://my.mercell.com/permalink/78866960.aspx

Udbudsmaterialet og samtlige efterfølgende supplerende oplysninger, herunder eventuelle rettelsesblade og spørgsmål/svar, er tilgængelige i Mercell.

På vegne af Indkøbsfællesskab Nordsjælland og Gladsaxe, Rudersdal og Rødovre Kommune, udbyder Ballerup Kommune drift og vedligeholdelse af signalanlæg i følgende kommuner: 

  • Ballerup Kommune
  • Fredensborg Kommune
  • Furesø Kommune
  • Gladsaxe Kommune
  • Gribskov Kommune
  • Hillerød Kommune
  • Hørsholm Kommune
  • Rudersdal Kommune
  • Rødovre Kommune

 

Kontraktperioden
Kontrakten forventes at starte den 1. august 2018 og udløber den 31. juli 2022 mulighed for option på 2 x 12 måneder.

Udbudstype 
Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud i henhold til afsnit II i Udbudsloven (L nr. 1564 af 15/12/2015).

Omfang
Nærværende udbud er ikke opdelt i delaftaler. 

Udbuddet omfatter drift og vedligeholdelse af 285 nuværende og fremtidige trafiksignalanlæg i de nævnte 9 kommuner, der er placeret ved offentlige og private fællesveje.

Kontrakten omfatter i hovedtræk:

• Vagtordning og beredskab

• Afhjælpning af fejl/skader på det ydre udstyr

• Årligt eftersyn 

• Listepriser for ombygninger og nyanlæg

• Administrative tjenesteydelser

Tildelingskriterier 
Tildeling af kontrakten vil ske på grundlag af "det økonomisk mest fordelagtige tilbud" på baggrund af "det bedste forhold mellem pris og kvalitet"

Ansøgningsfristen til prækvalifikation 21. februar 2018, kl. 13:00

Udbudsmateriale 
Ordregiver har valgt at gennemføre denne opgave digitalt igennem Mercell Danmark A/S.

Udbudsmaterialet kan rekvireres digitalt gennem Mercell Danmark A/S: https://my.mercell.com/permalink/77690351.aspx 

Tilmeld dig opgaven ved at trykke på ikonet ”Jeg ønsker adgang”.

Udfyld en registrering af din virksomhed, hvis du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S. 

Registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger/angiv anden beskrivelse hvis en anden portal benyttes.

Fredensborg Kommune udbyder en økologisk arbejdsgiver betalt frugtordning til medarbejdere i Fredensborg Kommune.  Ydelsen består af levering af frugtordning efter abonnements ordning med den enkelte indkøber. 

Efter gennemført markedsundersøgelse, er 4 tilbudsgivere blevet inviteret til at give tilbud, og har fået tilsendt tilbudsindhentningsmateriale via Mercell. 

Tilbudsfristen udløber den 9. februar 2018 kl. 12.00

Spørgsmål til tilbudsindhentningen kan stilles til udbudskonsulent Emil Lind-Holm på e-mail elho@fredensborg.dk

Her kan du skrive dig op til at modtage besked om opdatering på siden.

Navn

E-mail