Frederiksberg Kommune og Indkøbsfællesskab Nordsjælland vAllerød Kommune udbyder EU-udbud af Kaffe, te og relaterede produkter, maskiner og service heraf, på vegne af:

• Allerød Kommune
• Ballerup Kommune
• Bornholm Regionskommune
• Egedal Kommune
• Fredensborg Kommune
• Frederiksberg Kommune
• Frederikssund Kommune
• Furesø Kommune
• Gribskov Kommune
• Halsnæs Kommune
• Helsingør Kommune
• Hillerød Kommune
• Hørsholm Kommune
 
Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, hvilket indebærer, at enhver har ret til at afgive tilbud.

Tildelingskriteriet er ”Økonomisk mest fordelagtige tilbud”.
Kontraktstart 1. maj 2020
Tilbudsfrist: Mandag den 16.december 2019

Udbudsmaterialet kan rekvireres digitalt igennem Mercell Danmark A/S.
For at deltage i opgaven kopieres dette link til din internet browser: https://permalink.mercell.com/117534510.aspx
Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på ikonet foroven: "Meld din interesse". Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma.
Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.
Indkøbsfællesskab Nordsjælland udbyder varetagelsen af indkøbsordning for visiterede borgere, herunder modtagelse af bestilling, pakning og levering af dagligvarer. De udbudte rammeaftaler omfatter opgaver i relation til indkøb af dagligvarer til visiterede borgere, såvel hjemmeboende som enkelte beboere på plejecentre. 
 
Udbuddet foretages på vegne af:
Allerød Kommune
Ballerup Kommune
Egedal Kommune
Fredensborg Kommune
Frederikssund Kommune
Halsnæs Kommune
Helsingør Kommune
Furesø Kommune
Hillerød Kommune 
Hørsholm Kommune.
 
Udbuddet gennemføres i henhold til Udbudsloven (L nr. 1564 af 15/12/2015) afsnit III §§ 186-188, der vedrører indkøb efter det såkaldte Light-regime af sociale og andre specifikke tjenesteydelser over tærskelværdien. Udbudsformen er offentligt udbud med evt. forhandling, som er kendetegnet ved, at alle firmaer kan afgive tilbud på opgaven.
 
Tildeling af rammeaftalerne til ”det økonomisk mest fordelagtige tilbud” vil ske på baggrund af tildelingskriteriet ”Pris”. Ved vurderingen af kriteriet ”Pris” lægges vægt på den laveste samlede pris i aftaleperioden. 
 
Udbuddet gennemføres digitalt via Mercell Sourcing Service, www.mercell.dk, og kan findes her: https://my.mercell.com/permalink/116165013.aspx
 
Udbudsmaterialet og samtlige efterfølgende supplerende oplysninger, herunder eventuelle rettelsesblade og spørgsmål/svar, vil være tilgængelige i Mercell.
 
Der vil blive indgået rammeaftaler med 2 firmaer, som bliver leverandører af indkøbsordning, hvorefter det er op til borgeren at vælge, hvilken leverandør der ønskes. Kommunen kan således ikke i aftaleperioden vælge andre leverandører end de vindende.
 
Kontraktstarten er forskellig fra kommune til kommune - se udbudsmaterialet.
 
Tilbudsfrist: Fredag den 29. november 2019 kl. 14.00.
 
Kontakt: Al henvendelse skal ske via Mercell.
 

Her kan du skrive dig op til at modtage besked om opdatering på siden.

Navn

E-mail