Fredensborg Kommune udbyder en kontrakt om levering, opsætning, klargøring samt test af 2 stk. fabriksnye produktionsprintere. 

Leverandøren skal tillige varetage løbende service, reparationer og vedligehold. Der indgås en 3-årig serviceaftale med mulighed for forlængelse 2 X 1 år på uændrede vilkår.

Fredensborg Kommunes nuværende produktionsprintere skal som en del af den udbudte kontrakt bortskaffes af Leverandøren.

Udbuddet gennemføres via udbudsportalen Mercell

Fristen for at afgive tilbud er fredag den 29. september kl. 12.00.
 
Tilbudsgivere er velkomne til at besigtige de lokaler og faciliteter Ordregivers trykkeri benytter i dag, og evt. foretage opmåling til de nye maskiner: Torsdag den 14. september 2017 kl. 10.00 – 12.00.
 
Ved samme lejlighed tilbyder Fredensborg Kommune undervisning i, hvordan ESPD skal udfyldes og anvendes. ESPD gennemgås punkt for punkt, og der er mulighed for at stille spørgsmål. 
 
Tilmelding til besigtigelse og/eller ESPD-undervisning bedes sendt via Mercell til Udbudskonsulent Stefan Ising.

På vegne af Indkøbsfællesskab Nordsjælland og Gladsaxe, Rudersdal og Rødovre Kommune, påtænker Ballerup Kommune at gennemføre et udbud af drift og vedligeholdelse af signalanlæg i følgende kommuner: 

 • Ballerup Kommune
 • Fredensborg Kommune
 • Furesø Kommune
 • Gladsaxe Kommune
 • Gribskov Kommune
 • Hillerød Kommune
 • Hørsholm Kommune
 • Rudersdal Kommune
 • Rødovre Kommune

I den forbindelse sender Ballerup Kommune udkast til udbudsmateriale i høring. 

Formålet med høringen er at modtage relevante inputs til kvalificering af materialet fra relevante parter forud for, at udbuddet gennemføres. Vi vil herefter vurdere, hvorvidt høringssvarene giver anledning til ændringer i udbudsmaterialet. 

Materialet, der sendes i høring, er:

 • Udkast til udbudsbetingelser 
 • Udkast til SAB 
 • Udkast til TAG og TBL
 • Udkast til driftsaftale med tilhørende bilag

Udbudsmaterialet kan rekvireres digitalt gennem Mercell Danmark A/S: 

https://permalink.mercell.com/72837576.aspx Tilmeld dig opgaven ved at trykke på ikonet "Jeg ønsker adgang". Udfyld en registrering af dit firma, hvis du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S. Registreringen er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.”

Udbuddet forventes gennemført fra cirka medio november 2017. 

Høringssvar behandles som fortroligt materiale, dog med respekt for aktindsigtsreglerne. Høringssvar vil ikke blive offentliggjort. 

Høringsparterne får ikke svar på evt. spørgsmål hverken under eller efter høringen. 

Ved afgivelse af høringssvar bedes høringsparter benytte dokumentet ”Skabelon til høringssvar, hvor præcist angivelse af hvilket dokument og hvilken side i dokumentet, bemærkningen relaterer sig til. 

Fristen for høringssvar er den 29.09.2017, kl. 10:00.

Fredensborg Kommune skal indhente tilbud på rådgivningsopgave vedrørende udviklingsplan for Nivå Havn og Strandpark, og tilbudsindhentningen foregår i efteråret 2017. 

Opgaven er, at udvikle en fremtidsplan for Nivå Havn og Strandpark sammen med brugerne, borgerne i Nivå samt andre interessenter. Planen skal blandt andet forholde sig til infrastrukturen på og omkring havnen, klimatilpasning, sikre den fremtidige brug af havn og strandpark og sikre sammenhæng mellem havnen, strandparken, byen og de øvrige naturområder i Nivå. Ved udvælgelse af firmaer, der kan byde på opgaven, vil der være fokus på kompetencer indenfor af alle relevante fagområder og i særdeleshed inddragelse og samskabelse. 

Interesserede firmaer skal derfor sende en kort præsentation af virksomheden, inklusiv relevante referencer fra lignende projekter og en kort beskrivelse af virksomhedens primære kompetencer, så vi har de bedste muligheder for at lave en samlet og ensartet vurdering af alle interesserede firmaer. Vi ser gerne samarbejder med andre firmaer eller brug af underleverandører, fx til opgaven vedrørende inddragelse og samskabelse. Men vil man gøre brug af dette, skal der også medsendes en kort præsentation af samarbejdspartnere/underleverandører, deres kompetencer samt disses relevante referencer fra tilsvarende projekter.

Frist for interessetilkendegivelse er 3. oktober 2017 kl. 12.00. Efter denne dato vil kommunen udvælge 3 firmaer til at deltage i den efterfølgende tilbudsindhentning. Firmaerne, som inviteres til at afgive tilbud, bliver udvalgt på baggrund af en samlet vurdering af kompetencer og referencer. 

Interesserede firmaer skal rette henvendelse til Eva Hansen.,Center for Læring, Fritid og Sundhed, på EVA@fredensborg.dk  eller telefon 72 56 59 25, for at melde interesse og høre mere om projektet.

Her kan du skrive dig op til at modtage besked om opdatering på siden.

Navn

E-mail