Fredensborg Kommune udbyder en kontrakt om levering af støtte og behandlingstilbud i midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107. Målgruppen er borgere over 18 år med sociale og psykiske udfordringer, som for en periode har brug for at bo i et botilbud med støtte.

Kommunen ønsker et samarbejde med en Leverandør, der kan yde den daglige og pædagogiske støtte til beboerne på botilbuddet. Kommunen varetager myndighedssagsbehandlingen, er driftsherre/leder og ejer af tilbuddet, men ønsker at udlicitere opgaverne i form af behandlingsdelen og personaleansvaret ved ansættelse af personale til en ekstern Leverandør. Tilbuddet forventes efter udbudsforretningens afslutning at blive godkendt af Socialtilsyn Hovedstaden efter servicelovens § 107 som et midlertidigt botilbud.

Tilbudsfristen er den 30. april 2019 kl. 12.00

Udbudsmaterialet kan findes på Mercell.dk

 

Her kan du skrive dig op til at modtage besked om opdatering på siden.

Navn

E-mail