Indkøbsfællesskab Nordsjælland, herunder Fredensborg Kommune, udbyder kompressionshjælpemidler.
Ballerup Kommune gennemfører udbuddet på vegne af Indkøbsfællesskab Nordsjælland.

Kontraktperiode
Kontrakten forventes at starte den 01.10.2017 og udløber 30.09.2020 med mulighed for en option på 1 år.

Udbudstype
Udbuddet gennemføres i henhold til udbudsloven (L nr. 1564 af 15/12/2015).

Omfang
Udbuddet er ikke opdelt i delaftaler. Det samlede forbrug i aftalens løbetid forventes at udgøre ca. 20 mio. kroner ekskl. moms.
Der er alene tale om et estimat, som ikke er bindende for Ordregiver.

Tildelingskriterier
Tildeling af rammeaftale vil ske på grundlag af "Det økonomisk mest fordelagtige tilbud" på baggrund af "det bedste forhold mellem pris og kvalitet"

Tilbudsfrist
Tilbudsfristen er den 23. juni 2017, kl. 12.00

Adgang til udbudsmaterialet
Udbudsmaterialet kan rekvireres digitalt gennem Mercell Danmark A/S. Kopier dette link til din internet browser: http://permalink.mercell.com/69114344.aspx

Fredensborg Kommune udbyder rengøring og vinduespolering.

Delaftaler
Aftalen er opdelt i 4 delaftaler inddelt efter Kommunens geografiske områder. For hver delaftale vil der blive indgået aftale med én Leverandør. Kommunens forventede omsætning pr. delaftale i kontraktens maksimale løbetid (4 år) er:

• Delaftale 1: Rengøring og vinduespolering (Fredensborg og Karlebo) 18 mio. kr.
• Delaftale 2: Rengøring og vinduespolering (Nivå) og Offentlige toiletter i hele kommunen 19 mio. kr.
• Delaftale 3: Rengøring og vinduespolering (Humlebæk) 22 mio. kr.
• Delaftale 4: Rengøring og vinduespolering (Kokkedal) 28 mio. kr.

Tilbudsgiver har mulighed at byde på alle fire delaftaler og kan blive tildelt alle fire delaftaler.

Optioner

Aftalen indeholder følgende optioner:

1. Option 1: Kommunen kan ændre antallet af rengøringsdage for en, flere eller alle lokaliteter med tilhørende reduktion/udvidelse af tilbudsprisen pr. år divideret med det udbudte antal rengøringsdage. (Rengøring).
2. Option 2: Ved ændring af bygningsmassen kan Kommunen tilkøbe rengøringsydelser til de nye lokaliteter. Såfremt Kommunen benytter denne option, anvendes de i tilbudslisten angivne refusionsbeløb (kr. pr. m2). (Rengøring).
3. Option 3: Kommunens institutioner, der i dag selv varetager rengøring og vinduespolering, kan overgå til Aftalen med et varsel på 2 måneder. (Rengøring og vinduespolering).
4. Option 4: Kommunen kan tilkøbe en eller flere ekstraydelser på baggrund af de i tilbudslisten beskrevne ekstraydelser og timepriser. (Rengøring og vinduespolering).
5. Option 5: Forlængelse af Aftalen med 1 x 12 måneder. Den maximale varighed af Aftalen er 4 år. (Rengøring og vinduespolering).

Kontraktperiode
Kontrakten forventes at træde i kraft den 1. september 2017 og løber frem til den 31. august 2020, hvorefter kontrakten ophører uden yderligere varsel, medmindre Kommunen udnytter optionen, se herunder.

Kommunen kan forlænge kontrakten i op til 1 x 12 måneder. Kommunen giver senest 3 måneder før kontraktens ordinære udløb meddelelse til Leverandøren, såfremt Kommunen ønsker at gøre brug af optionen.

Tildeling
Tildelingskriteriet er det "bedste forhold mellem pris og kvalitet", jf. udbudslovens § 162, stk. 1, pkt. 3, med følgende underkriterier (vægtning anført i parentes):

• "Pris" (60 %)
• "Implementering" (20 %)
• "Kvalitet" (20 %)

Informationsmøde og besigtigelse
Kommunen holder et spørgemøde den 3. maj 2017, kl. 10-11.
Kommunen afholder "åben" besigtigelse på lokaliteterne den 3. maj, kl. 11-15 og den 4. maj 2017, kl. 9-15.

Tilmelding via Mercell senest den 1. maj 2017.

Tilbudsfrist
Tilbudsfristen er den 30. maj 2017, kl. 9.00.

Adgang til udbudsmaterialet
Udbudsmaterialet kan rekvireres digitalt igennem Mercell Danmark A/S. Kopier dette link til din internet browser: http://permalink.mercell.com/67730666.aspx

Indkøbsfællesskab Nordsjælland er gået sammen om at udbyde hårde hvidevarer til husholdningsbrug samt semiprofessionelle hårde hvidevarer, til kommunernes institutioner. Udbuddet omfatter levering, inkl. montering og installation samt servicering og reparation, af hårde hvidevarer til kommunernes institutioner, heriblandt plejehjem, skoler og vuggestuer.

Høringsfrist
Høringsfristen er d. 22 maj 2017 kl. 12:00.

Høringsmateriale
Høringsmaterialet kan rekvireres digitalt igennem Mercell Danmark A/S ved at kopiere nedenstående link til din internet browser, eller du kan klikke direkte på det http://permalink.mercell.com/68798474.aspx 

Kommentarer og spørgsmål
Kommentarer/spørgsmål til høringsmaterialet skal i høringsperioden stilles via Mercell under fanen "Kommunikation".

Der gøres opmærksom på, at Ordregiver desværre ikke har mulighed for at sende svar på de indkomne forslag/input.

Om det kommende udbud
Udbuddet forventes annonceret ultimo maj 2017.

Her kan du skrive dig op til at modtage besked om opdatering på siden.

Navn

E-mail