Fredensborg Kommune indhenter op til 4 tilbud på en MDM-løsning, der skal kunne benyttes på alle kommunens områder; bl.a. ældreområdet, skolerne samt til det administrative område. Løsningen skal dække alle kommunens enheder.

Kommunen ønsker en samlet løsning, som omfatter nem administration af de forskellige områder, med de forskellige typer mobile enheder, der pt. benyttes.

Tilbudsindhentningen gennemføres på grundlag af de forvaltningsretlige principper i henhold til Udbudsloven L nr. 1564 af 15/12/2015, afsnit V, § 193. 

Der indhentes tilbud fra firmaer, som har kompetencer og løsninger på området. Valget af tilbudsgivere er foretaget på baggrund af IT-afdelingens markedskendskab.

Evt. spørgsmål kan rettes til udbudskonsulent Stefan Ising, e-mail: stis@fredensborg.dk, tlf. 72 56 24 11, mobil 53 37 42 48.

 

Udbuddet omfatter bestilling og levering af arbejdsbeklædning til Nordsjællands Park og Vejs medarbejdere. 

Rammeaftalen vil være gældende fra 15. april 2019 og udløber 14. april 2023.

Tildeling af rammeaftalen til det ”økonomisk mest fordelagtige tilbud” vil ske på baggrund af underkriterierne ”pris”, ”kvalitet” samt ”samarbejde og service”. Kriterierne har følgende vægtning:

Underkriterium
Vægtning i procent

  • Pris 50%
  • Kvalitet 40%
  • Samarbejde og Service 10%

Tilbudsfristen udløber d. 22. februar 2019 kl. 12.00 

Udbudsmaterialet kan findes vi Mercell Danmark A/S på følgende link:

https://www.mercell.com/da-dk/udbud/97011929/offentligt-eu-udbud-paa-levering-af-arbejdsbeklaedning-til-nspv-nordsjaellands-park-og-vej--udbud.aspx

Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på ikonet: ”Meld din interesse”.

Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.

Fredensborg Kommune gennemfører tilbudsindhentning på måtteservice til kommunens lokaliteter.

Der indhentes i alt tre tilbud. Aftalen løber fra d. 1.1.2019 til og med d. 31.12.2021 med mulighed for forlængelse i op til to år.

Her kan du skrive dig op til at modtage besked om opdatering på siden.

Navn

E-mail