Fredensborg Kommune udbyder rammeaftaler vedr. køb af arbejdsmar-kedsydelser hos anden aktør.

Der udbydes to delaftaler:

Delaftale 1
Ledighedsydelse – ret til henvisning til anden aktør LAB § 73c, stk. 1 
Ledighedsydelse – årlig revurdering LAS § 74c, stk. 1 og LAB § 73 c, stk. 2

Delaftale 2
Borgere med psykiske udfordringer/mentorstøtte 
(Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Kapitel 9b – Mentorstøtte § 31 b.) 

Udbudsformen er begrænset udbud, der er kendetegnet ved, at udbuds-proceduren er opdelt i to faser - en ansøgningsfase og en tilbudsfase. En-hver virksomhed kan deltage som ansøger i ansøgningsfasen, men kun de ansøgere, der bliver prækvalificeret og modtager en opfordring fra ordre-giver til at afgive tilbud, kan afgive et tilbud. 

Ordregiver har begrænset antallet af tilbudsgivere til fem tilbudsgivere for delaftale 1 og tre tilbudsgivere for delaftale 2.

Valg af tilbudsgivere sker med baggrund i de offentliggjorte kriterier for udelukkelse, egnethed og udvælgelse.

Ansøgning om prækvalifikation skal være uploadet i Mercell senest: 
Den 10. maj kl. 12.00

Prækvalifikations- og udbudsmaterialet samt alle øvrige oplysninger fremgår af udbudsportalen Mercell: https://my.mercell.com/permalink/83646264.aspx

For begge delaftaler forudsættes det, at tilbudsgiver senest ved kontrakt-start er etableret med lokaler i lokalområdet, hvilket ikke er begrænset til Fredensborg Kommune.

Her kan du skrive dig op til at modtage besked om opdatering på siden.

Navn

E-mail