Som opfølgning på det åbne møde for håndværkere i juni måned, indbydes kommunens håndværksvirksomheder med kompetencer indenfor drift og vedligehold af bygninger igen til et åbent møde om den fremtidige model for tildeling af opgaverne efter den politiske beslutning herom.

Dagsorden for mødet er:

  • Orientering om politisk beslutning

  • Orientering om udbuddets omfang

  • Orientering om udbudsprocessen

  • Orientering om overordnet tidsplan

  • Input og spørgsmål fra salen

Mødet afholdes: onsdag d. 24. oktober kl. 16:00-18.00 i Stortrommen på Rådhuset

Hvem: alle er velkomne

Mødested: Indgang D på Fredensborg Rådhus, Egevangen 3B, Kokkedal

Tilmelding: er ikke nødvendig

 
Den strategiske byudviklingsplan skal skabe en robust og nytænkende ramme om den fysiske omstilling af Nivå Centret til Fremtidens Nivå Bymidte. Den skal vise vejen for, hvordan vi fremover kan skabe byliv og sammenhængskraft i en forstad som Nivå, og den skal styrke Nivås identitet og attraktion. 
 
Udbuddet af opgaven med den strategiske byudviklingsplan afvikles i to faser, henholdsvis prækvalifikation samt udbud med forhandling. Udbuddet er tilrettelagt som omvendt licitation med et fast honorar på 2 mio. kr. eksklusiv moms, men inklusiv rejseomkostninger og materiale. De prækvalificerede teams som ikke får tildelt opgaven honoreres med et vederlag på 100.000 kr. eksklusiv moms. 

På baggrund af prækvalifikationen vil der blive udvalgt tre teams, som vil blive opfordret til at afgive tilbud på opgaven. Bedømmelsen af de endelige tilbud bygger på en samlet vurdering af procesdesign og hovedgreb.

Kom og hør nærmere om opgaven den 9. oktober fra kl. 13:30-15:00 i Planværkstedet, Nivå Center 77 i Nivå.

Tilbudsfrist til prækvalifikation: 29. oktober 2018 kl. 12.00

Udbudsmaterialet kan rekvireres digitalt igennem Mercell Danmark A/S gennem følgende link: 
https://my.mercell.com/permalink/90008099.aspx

Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på ikonet foroven: ”Meld din interesse”. Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.


Tildelingen af rammeaftalen sker på baggrund af tilbud på levering af træpiller i perioden 01.12.2018 til 30.04.2019 ud fra tildelingskriteriet laveste pris. De 3 konditionsmæssige tilbud med den laveste pris får hver især tildelt enslydende rammeaftaler.

Tilbuddet med laveste pris for perioden 1.12.2018-30.04.2019 danner ligeledes grundlag for tildeling af leveringsaftalen i den pågældende periode. Tildeling af de næstkommende leveringsaftaler sker ved miniudbud, der som det oprindelige udbud tildeles på baggrund af kriteriet laveste pris.
Tilbudsfrist: 15.10.18 kl. 13.00

Udbudsmaterialet kan rekvireres digitalt igennem Mercell Danmark A/S gennem følgende link: 
https://permalink.mercell.com/91072586.aspx

Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på ikonet foroven: ”Meld din interesse”. Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.

 

Her kan du skrive dig op til at modtage besked om opdatering på siden.

Navn

E-mail