Indkøbsfællesskab Nordsjælland (IN) bestående af 13 kommuner forbereder et EU-udbud af Indkøbsordning for visiterede ældre. Opgaven har gennem en årrække været udbudt og vare-tages af private Leverandører.

Indkøbsordningen indebærer, at visiterede ældre ugentligt kan bestille og få leveret dagligvarer. Kommunen betaler et gebyr for transport og levering m.v. mens borgeren alene betaler for varerne.

Der vælges to Leverandører, så borgeren har en valgmulighed. Antallet af borgere var ved sidste udbud ca. 1.300.

Markedsresearch
I forbindelse med forarbejdet gennemfører IN en markedsresearch med henblik på at optimere tilbudsgivningen ved udbuddet.

IN er interesseret i at høre fra firmaer, som kan levere dagligvarer på ugentlig basis til ældre. Leverandøren skal stå for:
•    Modtagelse af bestilling
•    Plukning og pakning af varer
•    Levering af varer til borgerens hjem
•    På-plads-sætning af køle- og frostvarer
•    På-plads-sætning af øvrige varer for borgere, som er visiteret til dette (kun visse kommuner)
•    Returemballage
•    Afregning.

Grundlæggende krav
Leverandøren skal præsentere sit varesortiment i et varekatalog/vareliste indeholdende billeder af samtlige varer. Varekataloget skal som minimum opdateres 1 gang årligt og udsendes af Leverandøren.

Et udvalg af varesortimentet bør præsenteres i en ugentlig tilbudsavis samt information om discountvarer til fast lav pris.

Leverandøren skal præsentere udvalget af varer på en hjemmeside, der viser pris og billeder. Borgerne skal have mulighed for at bestille varer fra hjemmesiden.

Leverandøren skal kunne håndtere bestillingsmåderne: Fax, mail, online ordrebestilling samt telefon, smartphone og PDA.

Telefonisk bestilling skal kunne foregå ved at borgeren telefonisk kontakter Leverandøren eller ringes op af Leverandøren. Leverandøren skal kunne tilbyde borgere telefonisk opkald på fast tidspunkt (interval 2 timer) mellem 9.00 og 15.00.

Deltagelse i markedsresearch
Såfremt I mener at kunne varetage indkøbsordningen vil IN meget gerne have en henvendelse fra jer, enten i Mercell eller pr. e-mail til udbudskonsulent Stefan Ising, stis@fredensborg.dk, tlf. 53 37 42 48.

Deadline er torsdag den 15. august.

På baggrund af henvendelserne vil der blive afholdt møder med relevante mulige Leverandører.

 

Nordsjællands Park og Vej, som er et § 60-selskab oprettet af Helsingør og Fredensborg kommuner, udbyder en rammeaftale på levering af saltspredere 2019-2022
Kontraktperiode: 1. oktober 2019 – 31. december 2022.

Udbudstype: Offentligt udbud efter Udbudslovens afsnit II.
Tildelingskriterie: Tildelingskriteriet er ”det økonomisk mest fordelagtige tilbud”.

Tilbudsfrist: 21. august 2019
Frist for spørgsmål: 9. august 2019
Hvor kan man se mere: Udbuddet gennemføres digitalt via www.mercell.dk.

 

Her kan du skrive dig op til at modtage besked om opdatering på siden.

Navn

E-mail