Indkøbsaftaler indgås efter tilbudsindhentning eller udbud jf. Udbudsloven, Tilbudsloven og Fredensborg Kommunens Indkøbs- og Udbudspolitik samt –Strategi.
 
Under ”Aktuelle udbud” finder du de udbudsannoncer, der vurderes som værende af særlig interesse for de lokale potentielle leverandører.

Alle øvrige udbud og offentlige tilbudsindhentninger vil være tilgængelige via www.udbud.dk, hvor interesserede leverandører også kan abonnere på nyheder indenfor udvalgte søgekriterier. Begrænsede tilbudsindhentninger vil kun blive bekendtgjort for de inviterede tilbudsgivere. 
 
Under ”Planlagte udbud” finder du både de begrænsede og offentlige tilbudsindhentninger og udbud, der er planlagt. Du er velkommen til at efterspørge information om de planlagte konkrete tilbudsindhentninger og udbud på e-mail indkob@fredensborg.dk.
 
Under ”Gennemførte udbud” finder du både de begrænsede og offentlige tilbudsindhentninger og udbud, der er gennemført og afsluttet.