Team Miljø varetager myndighedsopgaver og servicerer borgere og erhvervsliv inden for miljøområdet.

  • Området omfatter jordforurening, støj, røg, affald, olietanke og jordvarmeanlæg samt akutte forureninger.
  • Vi fører desuden miljøtilsyn med kommunens virksomheder, udarbejder miljøgodkendelser m.m.
  • Endelig håndterer vi klager over miljøgener fra f.eks. brændeovnsrøg eller ekstern støj. 
     

Du kan orientere dig om reglerne på miljøområdet, og hvad Team Miljø kan gøre for dig, her på siden.