Til dig der driver landbrug og holder husdyr på hobbyplan eller som virksomhed.

Hvis du har planer om at købe en landejendom i Fredensborg Kommune eller ændre din nuværende ejendom, kan du med fordel søge vejledning hos os først.

Vi kan blandt andet hjælpe dig med at få overblik over dine muligheder for at etablere eller udvide et husdyrhold på ejendommen, anlægge ridebane, bygge hal, etablere anden virksomhed mm.

Du kan også få et overblik over de tilladelser, som er nødvendige for at realisere dine drømme på ejendommen.

På mødet er en byggesagsbehandler og en landbrugssagsbehandler klar til at svare på alle spørgsmål om miljø og bygninger på ejendommen.

Aftal et møde 
Du kan aftale et møde ved at sende os en mail på byggesager@fredensborg.dk eller vandognatur@fredensborg.dk, så  finder vi et tidspunkt.

Ejendomme på landet er ud over de almindelige bestemmelser i bygningsreglementet underlagt planlovens landzonebestemmelser, som sætter rammer for anvendelsen og det visuelle af bygninger på landet.

Endvidere er ejendomme med husdyr underlagt forskellige regler, der skal minimere miljøpåvirkning og nabogener fra husdyrholdet.

For at få et hurtigt og smidigt ansøgningsforløb skal kommunen opfordre til, at man kontakter Drop-in Landbrug, så man så tidligt som muligt kan indrette projektet, så det kræver så få tilladelser og dispensationer som muligt. Derved sparer du tid og penge.

Du kan læse mere om byggeri på landet

Husdyrbrug er sammen med en række andre udvalgte virksomhedstyper underlagt et regelmæssigt tilsyn, for at sikre at alle regler er overholdt på miljøområdet.

Husk, at hvis du ønsker at udvide eller etablere et nyt husdyrbrug på en landejendom skal det anmeldes til kommunen.

Du kan læse mere om kommunens landbrugstilsyn

Søer over 100 m2, moser, enge, visse vandløb og andre særlige naturtyper er beskyttet mod ændring af tilstanden efter naturbeskyttelsesloven. Desuden kan din ejendom ligge i en fredning.

Du kan læse mere om kommunens naturforvaltning


Kommunen er i gang med at opfylde vandplanernes krav om at forbedre vandkvaliteten i vandløb, søer og havet.

Det betyder, at en række ejendomme i det åbne land er stillet krav om kloakering, hvor det er muligt, eller rensning af spildevand inden det ledes ud i vandløb og søer.

Du kan læse mere om denne indsats her.

Du er velkommen til at kontakte os, så du kan få vejledning om hvilke regler der gælder, hvilke hensyn kommunen lægger vægt på i dit område.

Ring til os på 72 56 50 00 i rådhusets åbningstid.
Mandag fra 8.30 -17.30
Tirs-, ons- og torsdag fra 8.30 - 13
Fredag fra 8.30 til 12.

eller skriv til os på byggesager@fredensborg.dk

Forespørgsler, ansøgninger, færdigmelding mv. sendes til
Fredensborg Kommune
Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv
Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal