Hvem skal have Lærling/elevprisen 2017 ? 

Erhvervsforeningernes Læring/elevpris gives til en initiativrig og god lærling eller elev. 

Alle kan indstille en lærling/elev til prisen på erhverv@fredensborg.dk 
Fristen for at indstille en kandidat er onsdag den 20. september:

Erhvervsprisen og Læring/elevprisen uddeles på Erhvervskonferencen på Fredensborg Kommunes Rådhus onsdag 11. oktober 2017.

Indstil kandidat til Lærling/elevprisen

Fra Erhvervsrådet: 
• Aage Andersen 
• John Hemming 

2016 Johannes Holm, Fog Fredensborg

2015 Helena Lindvig, kontorelev i Backup-Service

Lærling- / Elevprisen

Fredensborg Erhvervsråd uddelte for første gang i 2015 år en pris til en lærling eller en elev i en virksomhed i Fredensborg Kommune. Prisen gives til lærlingen/eleven, der har udmærket sig ved kvalitet, initiativ og god kollegial optræden i udførelsen af sit arbejde.

2016 Nivå Camping ved Eva og Bent Mortensen.

2015 Dansac A/S, Fredensborg

2014 Coster Copenhagen, Humlebæk 

2013 Hans Christiansen, Orchidégartneriet, Fredensborg

2012 Søren Ejlersen, Aarstiderne A/S, Humlebæk

2011 Hans Hansen, Fredensborg VVS Teknik, Fredensborg

2010 Bo Kristensen, SuperBrugsen i Fredensborg 

2009 Kim Vibe, Scanomat, Kokkedal

2008 Arne Simonsen, Simons Golf; Humlebæk

  • At vedkommende fremmer mangfoldigheden i kommunen og rummeligheden på arbejdsmarkedet 
  • At vedkommende fremmer åbenhed og dialog 
  • At vedkommende fremmer fokus på bæredygtighed og grønne hensyn 
  • At vedkommende får skabt øget og positivt fokus på kommunen 
  • At vedkommende har haft særlig succes det pågældende år 
  • At vedkommende har gjort en særlig indsats for erhvervslivet generelt i kommunen.

Fra Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget
• Thomas Elgaard  
• Christian De Jonquiéres 
• Per Frost Henriksen 

Fra Erhvervsrådet
• Aage Andersen
• John Hemming