Hvis du har spørgsmål som du og din virksomhed gerne vil have kommunes hjælp til, kan du henvende dig til os i Erhvervsservice.
Vi hjælper dig, hvis du har spørgsmål og du får støtte hele vejen.

Kontakt erhvervskonsulent Janne Villefrance på  72 56 51 83 eller teamleder Søren Birk-Sørensen på 72 56 51 38 eller benyt erhvervsservice@fredensborg.dk 

Du kan herunder bla. læse kommunens Erhvervstrategi og se en film om hvad Erhvervsservice tilbyder. 

  • En indgang for din virksomhed
  • Vejledning om, hvad du har brug for af tilladelser og godkendelser
  • En kontaktperson, som følger dig og din sag hele vejen
  • Nem og smidig sagsbehandling på planlægnings-, byggesags- og miljøområdet
  • Bedre planlægning og mulighed for dialog forud for dit projekt eller idé

 

For virksomheder, der allerede er beliggende i Fredensborg Kommune, og som går med planer om, at udbygge eller ændre eksisterende bygninger m.v. er vi ligeledes klar til at støtte og vejlede, således at hele processen koordineres og forløber lettest muligt.

Mangler du vejledning om, hvilke byggetilladelser eller -godkendelser, du skal bruge? Eller er du usikker på, hvor i administrationen, du skal henvende dig med din problemstilling, så skal du henvende dig til Fredensborg Kommunes Erhvervsservice på 72 56 56 46 eller på erhvervsservice@fredensborg.dk

 

Overvejer du at starte egen virksomhed eller flytte en allerede eksisterende virksomhed hertil, så kontakt os.

Mangler du vejledning om, hvilke byggetilladelser eller -godkendelser, du skal bruge? Eller er du usikker på, hvor i administrationen, du skal henvende dig med din problemstilling, så skal du henvende dig til Fredensborg Kommunes Erhvervsservice på 72 56 56 46 eller på erhvervsservice@fredensborg.dk

Se film om hvad vi tilbyder.