Hvis du har spørgsmål som du og din virksomhed gerne vil have kommunes hjælp til, kan du henvende dig til os i Erhvervsservice.

Kontakt rhvervskonsulent Janne Villefrance på  72 56 51 83 eller teamleder Søren Birk-Sørensen på 72 56 51 38 eller benyt erhvervsservice@fredensborg.dk 

Billede

Du får

  • En indgang for din virksomhed
  • Vejledning om, hvad du har brug for af tilladelser og godkendelser
  • En kontaktperson, som følger dig og din sag hele vejen
  • Nem og smidig sagsbehandling på planlægnings-, byggesags- og miljøområdet
  • Bedre planlægning og mulighed for dialog forud for dit projekt eller idé

Hvis du i forvejen har en kontakt og ved, hvor du skal henvende dig i kommunen for at få svar på netop dit spørgsmål, skal du naturligvis gøre det der er nemmest for dig. 

 


For virksomheder, der allerede er beliggende i Fredensborg Kommune, og som går med planer om, at udbygge eller ændre eksisterende bygninger m.v. er vi ligeledes klar til at støtte og vejlede, således at hele processen koordineres og forløber lettest muligt. Derfor har vi samlet kræfterne et sted, nemlig i Erhvervsservice.

Overvejer du at starte egen virksomhed eller flytte en allerede eksisterende virksomhed hertil, så kontakt os.

Mangler du vejledning om, hvilke byggetilladelser eller -godkendelser, du skal bruge? Eller er du usikker på, hvor i administrationen, du skal henvende dig med din problemstilling, så skal du henvende dig til Fredensborg Kommunes Erhvervsservice på 72 56 56 46 eller på erhvervsservice@fredensborg.dk

 

Se film om hvad vi tilbyder.