Fredensborg Kommune og Fredensborg Forsyning samarbejder om at håndtere affald.


Fredensborg Forsyning varetager driften af husholdningsaffaldsordninger, fx afhentning af dagrenovation, storskrald, haveaffald, glas og papir, etc.

Fredensborg Kommune er myndighed på affaldsområdet, det vil sige, at byrådet vedtager kommunens affaldsplan og affaldsregulativer, fastsætter takster og træffer afgørelser efter regulativer og lovgivning.