Hvis din virksomhed ønsker at benytte Norfors genbrugspladser, skal du tegne et abonnement og betale et fast årligt gebyr.

Du skal tilmelde hver enkelt produktionsenhed i virksomheden, der ønsker at benytte genbrugspladser. Når din virksomhed er tilmeldt ordningen, har du adgang til kommunens genbrugspladser.

Virksomheder kan benytte genbrugspladser på tværs af kommunegrænser, og er ikke begrænset til de pladser, der er beliggende i deres hjemkommune.

 

Du må kun benytte lovligt indregistrerede køretøjer på op til 3.500 kg plus en eventuel trailer. Køretøjet skal være tilmeldt med registreringsnummer og være forsynet med mærkat i forruden. Mærkater køber du hos Norfors.
BEMÆRK! Kommer du med affaldet i et ikke-momsbelagt køretøj, betragtes affaldet som erhvervsaffald, og du vil blive opkrævet betaling.

Hvis du har brug for at emballere dit affald, så husk, at det skal være i klare plastsække.

Du må højst aflevere 200 kg farligt affald om året (gælder dog ikke elektronik). Du skal bede om at få en kvittering af pladsmedarbejderen.

Du skal aktivt tilmelde din virksomhed, hvis du ønsker at benytte genbrugspladsen.

Tilmeldingen gælder for et år, og gebyret er det samme uanset, hvornår du tilmelder dig.


Du kan få yderligere information på www.norfors.dk  eller ring til callcenter for erhvervsaffald på tlf. 45 16 05 00.