Hvis din virksomhed ønsker at benytte Norfors genbrugspladser, skal du tegne et abonnement og betale et fast årligt gebyr.

Du skal tilmelde hver enkelt produktionsenhed i virksomheden, der ønsker at benytte genbrugspladser. Når din virksomhed er tilmeldt ordningen, har du adgang til kommunens genbrugspladser.

Virksomheder kan benytte genbrugspladser på tværs af kommunegrænser, og er ikke begrænset til de pladser, der er beliggende i deres hjemkommune.

 

Du må kun benytte lovligt indregistrerede køretøjer på op til 3.500 kg plus en eventuel trailer. Køretøjet skal være tilmeldt med registreringsnummer og være forsynet med mærkat i forruden. Mærkater køber du hos Norfors.
BEMÆRK! Kommer du med affaldet i et ikke-momsbelagt køretøj, betragtes affaldet som erhvervsaffald, og du vil blive opkrævet betaling.

Hvis du har brug for at emballere dit affald, så husk, at det skal være i klare plastsække.

Du må højst aflevere 200 kg farligt affald om året (gælder dog ikke elektronik). Du skal bede om at få en kvittering af pladsmedarbejderen.

Du skal aktivt tilmelde din virksomhed, hvis du ønsker at benytte genbrugspladsen.

Tilmeldingen gælder for hele året, og gebyret er det samme uanset, hvornår du tilmelder dig. Det kan derfor bedst betale sig at tilmelde virksomheden fra årets begyndelse. Du får ikke hele eller dele af gebyret tilbage, hvis du i en periode ønsker at træde ud af ordningen. Heller ikke hvis dette skyldes flytning eller virksomhedslukning.

Du skal sende Norfors en kopi af registreringsattesten for hvert køretøj, du ønsker at benytte.

Når din virksomhed er tilmeldt, vil du modtage en faktura på gebyret og en mærkat til at sætte i forruden af det køretøj, du benytter på genbrugspladsen.

Personalet skal hurtigt kunne tjekke, om et erhvervskøretøj er tilmeldt. 
Når du er tilmeldt og har betalt, modtager du derfor en mærkat til forruden af køretøjet. Mærkaten viser, hvilken kommune du tilhører samt årstal. 
Hvis din virksomhed har flere køretøjer, som skal benytte genbrugspladsen, kan Norfors udstede flere mærkater. Du skal i givet fald sende Norfors en kopi af registreringsattesten for hvert køretøj, du ønsker at benytte. 

Du skal betale et gebyr for hver af virksomhedens P-numre (produktionsenheder), der benytter genbrugspladsen. Gebyrets størrelse afhænger af branche og antal ansatte på hvert P-nummer. 


Du kan få yderligere information på www.norfors.dk  eller ring til callcenter for erhvervsaffald på tlf. 45 16 05 00.