Virksomheder, der frembringer farligt affald, skal anmelde affaldet til kommunen.

Affaldsproducenter af farligt affald skal benytte kommunens afhentningsordning for farligt affald, der drives af Norfors.


Farligt affald skal anmeldes til kommunen senest 14 dage før det produceres. 

Udfyld skemaet og send med mail. Du kan sende som vedhæftet fil pr. mail eller udskrive og sende med almindelig post. 

Efter at vi har modtaget og gennemgået anmeldelsen sender vi kvittering med eventuelle bemærkninger. 


Der kan søges om fritagelse for benyttelse af denne ordning ved at sende en ansøgning til Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv.

Efter at vi har modtaget og gennemgået ansøgningen sender vi kvittering med eventuelle bemærkninger.