I henhold til Affaldsbekendtgørelsen (Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012) opkræves der et grundgebyr for alle virksomheder, der er gebyrpligtige.
Gebyret er i 2018 på 525,00 kr. (eksklusiv moms).

Ansøgningsfrist for fritagelse for betaling af grundgebyret på erhvervsaffald er den 31. oktober 2017. Ansøgninger modtaget efter denne dato vil ikke blive behandlet.

Ansøg om fritagelse for grundgebyr


Grundgebyret dækker de generelle administrationsomkostninger (generel affalds-planlægning, regulativudstedelse, anvisnings- og indsamlingsordninger, information til virksomheder, kampagner, gebyr til statens drift af affaldsdatabaser og -register, mv.), og som ikke kan fordeles på de enkelte ordninger – som fx dagrenovation. 

Hvis du ønsker, at du søge om fritagelse for betaling af grundgebyret skal du ansøge elektronisk her

I henhold til Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 (Affaldsbekendtgørelsen) opkræves der et grundgebyr for alle virksomheder, der er gebyrpligtige.

Kommunen kan fritage virksomheder, hvis virksomheden opfylder Affaldsbekendtgørelsen § 60. 

Din virksomhed kan derfor kun søge om fritagelse for grundgebyret:

• Hvis du kan dokumentere, at virksomheden i 2015 havde en momsomsætning eller en lønsum registreret hos SKAT på under 300.000 kr. Bemærk, at nystartede virksomheder ikke kan benytte denne mulighed, 
• Hvis din virksomhed er ophørt,
• Hvis virksomheden på ingen måde har nogen affaldsproduktion, ikke har nogle ansatte og heller ikke bruger kommunens affaldsordninger, fx genbrugspladser, ordning for farligt affald og dagrenovation. 

Ansøgningsfristen er den 31. oktober 2017.
Ansøgninger modtaget efter denne dato vil ikke blive behandlet.

Henvendelse vedrørende opkrævning rettes til Fredensborg Forsyning på 35 29 44 00 eller forsyning@fredensborgforsyning.dk