Der opkræves et grundgebyr for alle virksomheder, der er gebyrpligtige i henhold til Affaldsbekendtgørelsen.

Ansøgningsfrist for fritagelse for betaling af grundgebyret på erhvervsaffald er den 31. oktober 2016.

Ansøgninger modtaget efter denne dato vil ikke blive behandlet.

Ansøg om fritagelse for grundgebyr


Grundgebyret dækker de generelle administrationsomkostninger (generel affalds-planlægning, regulativudstedelse, anvisnings- og indsamlingsordninger, information til virksomheder, kampagner, gebyr til statens drift af affaldsdatabaser og -register, mv.), og som ikke kan fordeles på de enkelte ordninger – som fx dagrenovation. 

Hvis du mener, at du vil søge om fritagelse for betaling af grundgebyret på baggrund af ovenstående, skal du ansøge elektronisk her

I henhold til Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 (Affaldsbekendtgørelsen) opkræves der et grundgebyr for alle virksomheder, der er gebyrpligtige.

Grundgebyret dækker de generelle administrationsomkostninger (generel affaldsplanlægning, regulativudstedelse, anvisnings- og indsamlingsordninger, information til virksomheder, kampagner, gebyr til statens drift af databaser, mv.).

Fredensborg Forsyning opkræver grundgebyret som i 2016 udgør 525 kr., excl. moms.

Kommunen kan ikke fritage virksomheder for grundgebyr, hvor dette ikke direkte følger af Affaldsbekendtgørelsen § 60.

Du kan derfor kun søge om fritagelse for grundgebyret:
• Hvis du kan dokumentere, at virksomheden i 2014 havde en årlig momsomsætning eller lønsum, registreret hos SKAT, på under 300.000 kr. Bemærk at nystartede virksomheder ikke kan benytte denne mulighed.
• Hvis din virksomhed er ophørt,
• Hvis virksomheden på ingen måde har nogen affaldsproduktion, ikke har nogle ansatte og heller ikke bruger kommunens affaldsordninger, fx genbrugspladser, ordning for farligt affald og dagrenovation.

 

Ansøgningsfristen er den 31. oktober 2016.
Ansøgninger modtaget efter denne dato vil ikke blive behandlet.

 

Henvendelse vedrørende opkrævning rettes til Fredensborg Forsyning på 35 29 44 00 eller forsyning@fredensborgforsyning.dk