Fredensborg Kommune har i samarbejde med Nordforbrændingen og kommunerne Allerød, Hørsholm og Rudersdal udarbejdet en fælles affaldsplan for perioden 2014-2020. 

Affaldsplanen sætter fokus på

  • en bedre udnyttelse af ressourcerne,
  • en højere kvalitet i genanvendelsen og
  • bedre muligheder for affaldssortering.

Affaldsplanen indeholder de overordnede visioner, mål samt konkrete initiativer, der vil blive iværksat i løbet af planperioden. 

Med udgangspunkt i den nationale Ressourcestrategi, og Affaldsstatus 2012 er følgende 9 fokusområder blevet udpeget:

·         Øget sortering 
·         Farligt affald
·         Elektronik affald
·         Genbrugspladser
·         Bygge-/anlægsaffald
·         Miljørigtig affaldsindsamling
·         Visuelt miljø
·         Digitalisering
·         Information og samarbejde

Der vil i løbet af planperioden blive iværksat en række aktiviteter for både private husholdninger, erhverv samt kommunens institutioner, skoler mm. 

Herudover findes der i Affaldsplanen en tids- og handleplan for, hvornår de forskellige initiativer forventes, at blive gennemført.