Fredensborg Kommune har i samarbejde med Nordforbrændingen og kommunerne Allerød, Hørsholm og Rudersdal udarbejdet en fælles affaldsplan for perioden 2014-2020. 

Affaldsplanen sætter fokus på

  • en bedre udnyttelse af ressourcerne,
  • en højere kvalitet i genanvendelsen og
  • bedre muligheder for affaldssortering.