Kontrolopmåling af vandløb i Fredensborg Kommune 

 
Fredensborg Kommune får i løbet af foråret foretaget en kontrolopmåling af delstrækninger i følgende vandløb:
  • Asminderødgrøften
  • Fredtoftevandløbet
  • Grønholt Å
  • Holmeskovgrøften
  • Højsagervandløbet
  • Krydsmosegrøften
  • Nivå
I forbindelse med opmålingen vil der færdes folk ude langs de pågældende vandløb.
 
Hvis du har spørgsmål til kontrolopmålingen, er du velkommen til at kontakte Fredensborg Kommune på vandlob@fredensborg.dk 

Vandløbsloven har til formål at sikre

  • at vandløb kan benyttes til afledning af vand
  • at vandkvalitet er god
  • og der er plads til mange forskellige dyr og planter i vandløbet.