Kontrolopmåling af vandløb i Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune får fra uge 16 og 4 uger frem foretaget en kontrolopmåling af strækninger i følgende vandløb:

 • Bassebæk
 • Dageløkkevandløbet
 • Grønholt Å
 • Grønholtåens Sideløb
 • Gunderødløbet
 • Holmeskovgrøften
 • Kobækken
 • Kovangsgrøften
 • Krydsmosegrøften
 • Langstrup Mosevandløb
 • Nivå
 • Sideløb A til Gunderødløbet
 • Tjæredamsafløbet
 • Vestlige tilløb til Bassebæk
 • Ålemosegrøften

I forbindelse med opmålingen vil der færdes folk fra firmaet WSP Danmark A/S ude langs de pågældende vandløb.

Kontrolopmålingen foretages som en del af kommunens arbejde med at kontrollere at vandløbene lever op til kravene i vandløbsregulativerne.

Hvis du har spørgsmål til kontrolopmålingen, er du velkommen til at kontakte Fredensborg Kommune på e-mail. vandlob@fredensborg.dk

Spørgsmål og svar om vandløb 

Herunder finder du spørgsmål og svar på 4 hovedtemaer

 • Vandmængder og tilløb
 • Vedligehold
 • Dræn 
 • Hvem har ansvaret og hvem skal jeg kontakte

Om vandløb

Vandløbsloven har til formål at sikre

 • at vandløb kan benyttes til afledning af vand
 • at vandkvalitet er god
 • og der er plads til mange forskellige dyr og planter i vandløbet.