Offentligt Vandsyn

Fredensborg Kommune indkalder til offentligt vandsyn tirsdag den 3. november 2020 kl. 12. - 14.30.
Hvis du har en strækning på et af de offentlige vandløb, som du ønsker, at vi kommer ud og kigger på og drøfter sammen, kan du melde dig til ved at skrive en mail på vandløb@fredensborg.dk eller ringe på 72 56 27 58, senest den 20. oktober 2020.
 
Der vil være repræsentanter fra Dialogforum om Vandløb tilstede på dagen.

Vandløbsloven har til formål at sikre

  • at vandløb kan benyttes til afledning af vand
  • at vandkvalitet er god
  • og der er plads til mange forskellige dyr og planter i vandløbet.