Fredensborg Kommune, Fredensborg Forsyning A/S og Rambøll har undersøgt kloakkerne i kommunen for fejltilslutninger.
Det har vi gjort for at opnå renere vandløb og søer ved at hindre at urenset spildevand kommer ned i vandløb og søer. Samtidig sikres en bedre drift af kloaksystemer og renseanlæg i kommunen.
Det praktiske arbejde ved undersøgelserne er udført af Fredensborg Forsyning A/S og Rambøll. I perioden fra 2014 – 2016 er kloakkerne på knapt 3.100 ejendomme undersøgt for fejltilslutninger.

Fredensborg Kommune og Fredensborg Forsyning A/S har gennem en længere årrække kunne konstatere, at der er en del fejltilslutninger (fejlkoblinger) i områder med separatkloakering.

I separatkloakerede områder bliver regnvand og spildevand afledt i to forskellige ledninger. Spildevandet (fra toilet, bad, køkken) ledes til renseanlæg og bliver renset og regnvandet ledes typisk til vandløb eller søer.

Der er to forskellige problemstillinger ved fejltilslutninger (fejlkoblinger):

1. Regnvand er tilsluttet spildevandsledningen. Ved meget regn kan det medføre oversvømmelser med opblandet spildevand, da spildevandsledningerne ikke er store nok til håndtere så store mængder af vand.  Derudover er det unødvendigt og også dyrt at belaste kloakkerne, pumpestationer og renseanlæg med rensning af regnvand.

2. Spildevand er tilsluttet regnvandssystemet. Når dette er tilfældet, så vil urenset spildevand blive afledt til vandløb og søer. Det belaster vandmiljøet og kan give uhygiejniske og uæstetiske forhold i søer og vandløb i kommunen.
 

Miljømæssige gevinster:
• Mindre urenset spildevand til regnvandskloakkerne. Dette vil medføre, mindre udledning af miljøfremmede stoffer til vandløb og søer i kommunen, når fejltilslutningerne er udbedret. Det betyder samtidigt, at æstetiske og hygiejniske forhold i kommunens vandløb, søer og badestrande vil blive bedre og kommunen bedre kan leve op til målene i de statslige vandplaner til vandløb og søer.
• Mindre regnvand til spildevandskloakkerne. Dette vil medføre, at forsyningens renseanlæg skal rense en del mindre vand.
 

3073 ejendomme er blevet undersøgt for fejlkobling. Kommunen har været følgende steder:

• 2016: Humlebæk ved Bakkegårdsvej, Humlebæk Strandvej, Laveskov Allé, Langebjergvej. Holtedam, Hørsholmvej, Kromosevej, Belisvej, Bregnevænget, Violvej, Teglgårdsvej, Bogårsvej, Bakkevej, Boserupvej, Dagløkkevej, Skovvej, Sørens Alle, Skeltoftevej og Wilhelmsvej
• 2015: Kokkedal ved Brønsholm, fra Enebærhaven til Bygvænget, Møllevej, Vandtårnsvej m.fl.
• 2015: Fredensborg ved Sørup, Højvangen, Asmundshøj, Nørredamsvej, Benediktevej, Rosenvænget, Kirkeleddet, Parken mv.
• 2014: Humlebæk: ved Baunebjergvej, Boserupvej, Bakken, Strandgårdsvej, Skeltoftevej og Teglgårdsvej.

Der blev fundet 236 fejlkoblinger af regnvand til spildevandskloakkerne og 23 fejlkoblinger, hvor der ledes urenset spildevand til regnvandskloakkerne.

Udbedring af disse fejlkoblinger er højt prioriteret i kommunen og forventes at strække sig over en årrække.

Fredensborg Kommune vil rette henvendelse til de berørte ledningsejere om, at de skal sørge for at udbedre fejl på deres kloakker.

Områder der er undersøgt for fejlkoblinger

Samlet set påviste kloakundersøgelserne, at der var fejlkoblinger på knapt 10 % af de undersøgte ejendomme.

Hovedparten af fejlene vedrører tilslutning af regnvand til spildevandskloakkerne. Endvidere fremgik det af resultaterne, at der generelt var flere fejlkoblinger i villa- og parcelhusejendomme end i etage- og rækkehuse ejendomme. 

Projektleder: Naja Panduro
 napj@fredensborg.dk
Tlf. nr. 72 56 50 00