Ejendomsejere med en husstandsindkomst på ca.300.000 kr. har ved påbud om spildevandsrensning og tilslutning til kloak mulighed for at søge om en afdragsordning.

Afdragsordningen giver mulighed for, at ejendomsejer overlader etableringen af kloakanlægget til forsyningsselskabet ved at betale for anlægget via en afdragsordning over 20 år.

Bekendtgørelsen finder anvendelse på afgørelser, der er truffet og fremover skal træffes efter miljøbeskyttelseslovens § 28 stk. 4 (tilslutning til kloak) og § 30 stk. 1 (forbedret spildevandsrensning).

Bekendtgørelsen giver mulighed for, at ejendomsejere med en samlet husstandsindkomst på under 314.607 kr./år (2019-niveau) kan søge om en frist på minimum 3 år til at efterkomme afgørelsen og tilsvarende søge om en afdragsordning.

Grænsen for husstandsindkomst forhøjes med ca. 40.000 kr. for hvert enkelt hjemmeboende barn under 18 år (dog max. 4 børn).

I husstandsindkomsten skal indregnes værdien af egen bolig, da formue over 863.300 kr. (2019-niveau) er omfattet.

Ordningen giver mulighed for, at ejendomsejer overlader etableringen af kloakanlægget til forsyningsselskabet ved at ejendomsejer betaler for anlægget via en afdragsordning over 20 år.

Ejendomsejere, der fremover er modtager af afgørelse om tilslutning eller forbedret spildevandsrensning, vil forinden afgørelsen endeligt træffes, blive underrettet af Fredensborg Kommune om muligheden for fristudsættelse og afdragsordning.

 

Opgørelsen af husstandsindkomsten sker ved hjælp af ansøgningsskema.

I skemaet oplyses den personlige indkomst for alle husstandens medlemmer, med udgangspunktet i årsopgørelsen fra året før.

Personlig indkomst er fx løn, feriepenge, social pension, dagpenge, kontanthjælp, SU mv. Kapital- og aktieindkomster skal sammen med tillæg for evt. formue over 863.300 kr. tillægges.

Det udfyldte ansøgningsskema samt årsopgørelser skal indsendes til Fredensborg Kommune, Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv, Team Vand og Natur, Egevangen 3B, 2980 Kokedal eller på mail til vandognatur@fredensborg.dk.