Fredensborg Kommune, Fredensborg Forsyning A/S og Rambøll er i gang med at undersøge kloakkerne i kommunen for fejltilslutninger.
Vi undersøger i øjeblikket kloakkerne i Humlebæk.

  • Det gør vi for at opnå renere vandløb og søer ved at hindre at urenset spildevand afledes til vandløb og søer.
  • Samtidig sikres en bedre drift af kloaksystemer og renseanlæg i kommunen.


Vi undersøger kloakkerne i veje og på private grunde og dertilhørende brønde.

Arbejdet medfører, at fejl bliver udbedret på forsyningsselskabets kloak. Hvis der er fejl på private kloakker vil ledningsejeren blive kontaktet og få besked om, hvad der skal udbedres.

I forbindelse med undersøgelsen af kloakkerne hældes vand og evt. farvestof i regnvandsudløb og spildevandsudløb, for at konstatere om regnvandet løber til regnvandssystemet.

Farvestoffet kan medføre, at der kommer lidt farvet vand i lokale søer og vandløb. Farvestoffet er harmløst og forsvinder hurtigt igen.

 

Fredensborg Kommune og Fredensborg Forsyning A/S har gennem en længere årrække kunne konstatere, at der en del fejltilslutninger (fejlkoblinger) i områder med separatkloakering.

I separatkloakerede områder bliver regnvand og spildevand afledt i to forskellige ledninger. Spildevandet (fra toilet, bad, køkken) ledes til renseanlæg og bliver renset og regnvandet ledes typisk til vandløb eller søer.

Der er to forskellige problemstillinger ved fejltilslutninger (fejlkoblinger):
1.    Regnvand er tilsluttet spildevandsledningen. Ved kraftig nedløb kan det medføre oversvømmelser med opblandet spildevand og indtrængning i huse/kældre, da spildevandsledningerne ikke er dimensioneret til store mængder uvedkommende vand.  Herunder er det unødvendigt og dyrt at belaste kloakkerne, pumpestationer og renseanlæg med rensning af regnvand.
2.    Spildevand er tilsluttet regnvandssystemet, så vil urenset spildevand blive afledt til vandløb og søer. Det belaster vandmiljøet og kan give uhygiejniske og uæstetiske forhold i søer og vandløb i kommunen.

Undersøgelsen er en del af en større undersøgelse, hvor Fredensborg Kommune, Fredensborg Forsyning A/S og Rambøll undersøger hovedkloakkerne og kloakkerne på ca. 3000 ejendomme i kommunen for fejltilslutninger. Det praktiske arbejde ved undersøgelserne udføres af Fredensborg Forsyning A/S og Rambøll.

Målet med undersøgelsen er at få renere vandløb og søer og en bedre drift af kloaksystemer og renseanlæg i kommunen

 

Du vil blive informeret pr. brev, hvis vi skal undersøge kloakkerne på din ejendom. 

2016 Forventet tidsplan - Humlebæk
• Uge 10-15: Bakkegårdsvej, Baunebjergvej og Humlebæk Strandvej
• Uge 11-14: Laveskov Allé
• Uge 14-16: Langebjergvej (ulige nr.)
• Uge 14-14: Holtedam, Hørsholmvej og Kromosevej
• Uge 15-16: Belisvej, Bregnevænget, Violvej
• Uge 16-17: Teglgårdsvej (fra 425)
• Uge 17-20: Langebjergvej (lige nr.)
• Uge 18-21: Bogårdsvej
• Uge 20-21: Bakkevej, Boserupvej, Dageløkkevej (3-48), Daugløkke Ege, Gl. Strandvej og Strandhøjsvej
• Uge 22-23: Dageløkkevej (56-94), Skovvej, Sørens Alle, Skeltoftevej og Wilhelmsvej
• Uge 34-42: Genbesøg
 

 

  • 2015 Kokkedal ved Brønsholm, fra Enebærhaven til Bygvænget, Møllevej, Vandtårnsvej m.fl.
  • 2015 Fredensborg ved Sørup, Højvangen, Asmundshøj, Nørredamsvej, Benediktevej, Rosenvænget, Kirkeleddet, Parken mv.
  • 2014 Humlebæk ved Baunebjergvej, Boserupvej, Bakken, Strandgårdsvej, Skeltoftevej og Teglgårdsvej.

Projektleder: Naja Panduro
E-mail: napj@fredensborg.dk
Tlf. nr. 72 56 50 00