I forbindelse med kommunens øgede fokus på klimatilpasning er der blevet udarbejdet et kort over både bygninger og områder, som er i risiko for oversvømmelse ved kraftig regn baseret på klimaet, som det vil se ud ca. 100 år ud i fremtiden.
 
Kortet er tilgængeligt i kommunens digitale kort (Borger WebGIS)
 
Når du har åbnet kortet, skal du:
  1. Klikke på ”Klima og Natur” (en menu folder sig ud)
  2. Klikke på Bygninger (skybrud) 
  3. Klikke på ”Søg” i den blå bjælke i toppen af kortet for at fremsøge din adresse
     
Bemærk: Du kan først se oversvømmelsesområder og bygninger i risiko, når du er zoomet ind.
 
Bygningerne i risikokortene er farvet alt efter, hvor ofte de vil blive oversvømmet i fremtiden (om 100 år). Blå bygninger vil i fremtiden blive oversvømmet ved en 5-årsregn, og røde bygninger vil i fremtiden blive oversvømmet ved en 100-årsregn. Du har derfor lidt tid til at finde den bedste løsning for din ejendom. 

 

Kort - WebGIS

 
Hvad betyder en 5-årsregn og en 100-årsregn?
En ”100-årsregn” er et statistisk begreb, der fortæller noget om, hvor usædvanligt fænomenet er i forhold til, hvad der er normalt. 
Statistisk set, finder en 100-årsregn sted hvert 100. år, medens en 5-årsregn finder sted hvert 5. år osv. 
Det er ikke nødvendigvis, fordi der har været en lignende hændelse for 100 år siden, men der er brugt statistik og formler til at vurdere, hvor ofte en hændelse finder sted. 
Man kan altså godt opleve, at en såkaldt 100-årsregn finder sted to dage i træk – eller to gange inden for samme måned. 
 
I fremtiden vil det der i dag er en 100-årsregn opleves hyppigere. Resultaterne i risikokortene viser, hvor ofte din ejendom vil blive oversvømmet om 100 år. 
 
 
 
Indhold vil blive tilgængeligt i løbet af efteråret 2019.