I forbindelse med kommunens øgede fokus på klimatilpasning er der blevet udarbejdet nogle digitale kort, der viser ejendomme i risiko ved henholdsvis skybrud og stormflod.
De ejendomme som er i risiko er i løbet af 2019 blevet inviteret til møde på rådhuset med det formål at ruste grundejerne til at vurdere risikoen for deres ejendom og finde den bedste løsning.

I fold ud menuerne nedenfor kan du finde vejledninger til læsning af risikokortene for skybrud og stormflod.
Kortet er tilgængeligt i kommunens digitale kort (Borger WebGIS).

 

Skybrudskortet viser både bygninger og områder, som er i risiko for oversvømmelse ved kraftige regnhændelser baseret på klimaet, som det vil se ud ca. 100 år ud i fremtiden.

Når du har åbnet kortet, skal du:
1.    Klikke på ”Klima og Natur” (en menu folder sig ud)
2.    Klikke på Bygninger (skybrud)
3.    Klikke på ”Søg” i den blå bjælke i toppen af kortet for at fremsøge din adresse

Bemærk: Du kan først se oversvømmelsesområder og bygninger i risiko, når du er zoomet ind.

Bygningerne i risikokortene er farvet alt efter, hvor ofte de vil blive oversvømmet i fremtiden (om ca. 100 år).

Blå bygninger vil i fremtiden blive oversvømmet ved en 5-årshændelse, og røde bygninger vil i fremtiden blive oversvømmet ved en 100-årshændelse. Du har derfor lidt tid til at finde den bedste løsning for din ejendom.
Bygningerne i risikokortene er farvet alt efter ved hvilken kote, de vil blive oversvømmet. Bygningerne har fået en farve, hvis der står mere end 20 cm vand på terræn på din ejendom. 20 cm er standard sokkelhøjde, og du kan altså være i risiko ved mindre eller større vandstand, hvis din sokkelhøjde er hhv. lavere eller højere, eller hvis du f.eks. har en kælder.

 

Stormflodskortet viser både bygninger og områder, som er i risiko for oversvømmelse ved forhøjet vandstand i Øresund.

Når du har åbnet kortet, skal du:
1.    Klikke på ”Klima og Natur” (en menu folder sig ud)
2.    Klikke på Bygninger (stormflod)
3.    Klikke på ”Søg” i den blå bjælke i toppen af kortet for at fremsøge din adresse

Bemærk: Du kan først se oversvømmelsesområder og bygninger i risiko, når du er zoomet ind.

Bygningerne i risikokortene er farvet alt efter ved hvilken kote, de vil blive oversvømmet. Bygningerne har fået en farve, hvis der står mere end 20 cm vand på terræn på din ejendom. 20 cm er standard sokkelhøjde, og du kan altså være i risiko ved mindre eller større vandstand, hvis din sokkelhøjde er hhv. lavere eller højere.

 

En ”100-årshændelse” er et statistisk begreb, der fortæller noget om, hvor usædvanligt fænomenet er i forhold til, hvad der er normalt. Statistisk set, finder en 100-årshændelse sted hvert 100. år, en 5-årshændelse finder sted hvert 5. år osv.

Det er ikke nødvendigvis, fordi der har været en lignende hændelse for 100 år siden, men der er brugt statistik og formler til at vurdere, hvor ofte en hændelse finder sted. Man kan altså godt opleve, at en såkaldt 100-årshændelse finder sted to dage i træk – eller to gange inden for samme måned.

I fremtiden vil det, der i dag er en 100-årshændelse opleves hyppigere.