I Fredensborg Kommune har vi erfaret konsekvenserne af de øgede regnmængder vi oplever, på baggrund af at vores klima er under forandring.

De fleste husker nok det kraftige regnvejr og efterfølgende voldsomme oversvømmelser langs Usserød Å i 2007 og 2010, som berørte mange borgere i kommunen.
Som følge af oversvømmelserne begyndte Fredensborg Kommune at klimatilpasse gennem forskellige indsatser. ​

Læs vores klimatilpasningsplan

Læs om klimatilpasning i Kokkedal

 

Klimaændringerne betyder, at det danske klima fremover vil ændre sig.

Generelt bliver det varmere og vådere. Der vil være flere hedebølger, færre frostdage og nedbørsmønstret vil ændre sig, så den samlede årlige nedbørsmængde vil stige.  Samlet set får klimaændringerne stor indflydelse på vores samfund og kræver særlig indsats overfor afløbssystemerne, hvis det nuværende niveau for afledning af vand skal opretholdes og de øgede regnmængder skal håndteres.

Hvis du som borger ønsker at hjælpe med indsatsen overfor afløbssystemerne, kan du håndtere dit regnvand på egen grund på andre måder.

Dette kan du finde mere om under Regnvand på egen grund