Byrådet i Fredensborg Kommune har vedtaget Klimatilpasningsplan 2014-2017 som handler om:

  • hvordan kommune, virksomheder og borgere arbejder på at mindske og forebygge skaderne fra ekstrem regn og
  • hvordan man i højere grad nedsiver og håndterer regnvandet lokalt for at mindske belastningen på vores kloak.

I planen er der prioriteret en række handlinger, som Byrådet har besluttet at iværksætte inden for temaerne byområder, landområder, ny viden og beredskab i løbet af 2014-2017.
Du kan følge kommunens arbejde med opfølgning af handlingerne i klimatilpasningsplanen ved at læse mere om: 

Klimatilpasning i byområderne

Klimatilpasning i landområderne

Videre undersøgelser af klimatilpasning

Beredskab

Se klimatilpasningsplanen på kort

Se klimatilpsaningsprojektet i Kokkedal