Hvis du bor i et område, hvor regnvand fra tage, terasser, indkørsler og lignende afledes til Fredensborg Forsynings kloaknet, og hvis du vil håndtere alt dit regnvand på din egen grund, har du mulighed for at få refunderet en del af dit tilslutningsbidrag.

 

 

 

 

 

For almindelige parcelhuse vil Fredensborg Forsyning tilbagebetale 40 % af tilslutningsbidraget.
For etageejendomme og erhvervsejendomme vil Fredensborg Forsyning vurdere i hver enkelt sag, hvor stort et beløb, der kan tilbagebetales.
Forudsætningen for at få tilbagebetalt en del af tilslutningsbidraget er, at du holder regnvandet på din egen grund. Du skal sende en ansøgning til kommunen, team Vand og Natur, med en beskrivelse af, hvordan du vil håndtere regnvandet.
 

Hvis du allerede har en faskine, og der ikke har været problemer med at den løber over, behøver du ikke at lave en infiltrationstest (nedsivningstest).
Du skal stadig indsende skemaet til ansøgning om tilladelse til nedsivning i faskine og en tegning af anlægget, hvis du vil have tilbagebetalt en del af dit tilslutningsbidrag.
Du kan også håndtere dit regnvand på andre måder end ved at nedsive det i en faskine. Du kan for eksempel lave et regnbed i din have.
 

Ansøgning om tilladelse til nedsivningsanlæg

Retningslinjer for udførelse af faskiner og nedsivningstest