Selvom den ser skrap ud er flagermus ikke farlige, men hvis du finder en der har brug for hjælp, så husk at tage tykke handsker på inden du håndterer den – de små tænder er meget skarpe og der kan være risiko for hundegalskab.
Foto: Ole Martin

Når du skal fælde et træ eller fx lave tag er det vigtigt, at du undersøger om der bor flagermus i træet eller bygningen, da det er ulovligt at skade dyrene og deres levesteder.
De fleste flagermus bor i gamle træer og under loft og tag på bygninger, men nogle arter vælger at bo i kældre eller gamle brønde.

Flagermus er ikke farlige og gør ikke skade på bygninger, men hvis de bliver et problem, kan man med hjælp fra en flagermuseekspert forsøge at ”flytte” dem.
HUSK: Det er dit ansvar som ejer at dokumenterer om der bor flagermus på din ejendom ved evt. tvivlssag. 

Hvis man støder på flagermus og har spørgsmål kan man kontakte Naturstyrelsen og få råd og vejledning