faunastriber

Ejere af landbrugsjord i Fredensborg Kommune kan anlægge faunastriber på deres jord med hjælp fra Fredensborg Kommune og Nordsjællands Landboforening.
Projektet er lavet i samarbejde med Danmarks Jægerforbund, Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening.

Marktiltag, som f.eks. faunastriber er et af mange eksempler på, hvordan betingelser for dyr, fugle og insekter kan forbedres i agerlandet.
Faunastriberne giver en større variation i agerlandet og forbedrer levestederne for de almindelige arter knyttet til det åbne land..
Fredensborg Kommune betaler frøblandingen og landmanden betaler selv for såning af faunastriberne.