Vandforsyningsplan 2017 for Fredensborg Kommune samler viden om vandforsyningsområdet og sikrer grundlaget for den fremtidige vandforsyning i kommunen.
Målet med planen er at sikre godt og tilstrækkeligt drikkevand samt en robust og stabil vandforsyning til alle borgere i kommunen.
 
Vandforsyningsplanen er opdelt i en plandel og en forudsætningsdel.

 

 

 

En vedtaget vandforsyningsplan fastlægger rammerne for forsyningen af drikkevand til borgerne i kommunen. Vandforsyningsplanen beskriver endvidere den politik og de målsætninger, som Fredensborg Kommune arbejder efter, for at vandforsyningen kan udvikle sig i takt med nye udfordringer.

Vandforsyningsplanen handler først og fremmest om de forsyningstekniske dele af vandforsyningsområdet. Planen forklarer, hvordan kommunen sikrer en god og sikker vandforsyning til alle borgere, herunder hvilke områder de almene vandforsyningsanlæg forsyner, hvor meget vand borgere og erhverv forventes at bruge, og hvor ejendomme med egen brønd eller boring skal få vand fra, hvis vandforsyningen må opgives.

Vandforsyningsplanen er grundlaget for Fredensborg Kommunes forvaltning og administration, vandforsyningernes egen planlægning og borgernes mulighed for at få indblik i kommunens vandforsyning.

Plandelen redegør for Fredensborg Kommunes målsætninger og retningslinjer for vandforsyningsområdet og omfatter de initiativer, som Fredensborg Kommune, de almene vandforsyningsanlæg og borgerne sammen skal realisere i planperioden for at sikre rent drikkevand fremover.

Målsætninger og retningslinjer giver overblik over, hvad der skal gøres, og hvornår det skal gøres.

 

Forudsætningsdelen indeholder en beskrivelse af lovgivning og rammer for vandforsyningsplanen, en teknisk beskrivelse og vurdering af de aktuelle forhold på de enkelte vandværker og prognoser for vandforbruget.