Flink af natur

Der er masser af muligheder for at komme ud og nyde naturens gratis glæder. Du skal dog være opmærksom på, at det ikke er alle steder, du lovligt kan færdes.

I korte træk går bestemmelserne ud på, at: 

  • du må gå langs alle kyster og strande i Danmark
  • du må cykle og gå på veje og stier i skovene
  • du må også gå uden for stierne, men ikke cykle i skove ejet af staten og offentlige stiftelser
  • du må cykle og gå på alle anlagte veje og stier i det åbne land, også selv om der er opsat skilte med "privat vej"

Du kan læse mere om, hvor, hvornår og hvordan du kan færdes i naturen på Miljøstyrelsens hjemmeside