Flink af natur

Der er masser af muligheder for at komme ud og nyde naturens gratis glæder. Du skal dog være opmærksom på, at det ikke er alle steder, du lovligt kan færdes.

I korte træk går bestemmelserne ud på, at: 

  • du må gå langs alle kyster og strande i Danmark
  • du må cykle og gå på veje og stier i skovene
  • du må også gå uden for stierne, men ikke cykle i skove ejet af staten og offentlige stiftelser
  • du må cykle og gå på alle anlagte veje og stier i det åbne land, også selv om der er opsat skilte med "privat vej"

Du kan læse mere om, hvor, hvornår og hvordan du kan færdes i naturen på Miljøstyrelsens hjemmeside 

 

Færdsel med hunde er reguleret af Hundeloven. Det er politiet som er myndighed.
Læs mere om hundeloven her 

Det siger reglerne: 

  • Hunde skal være i snor i skoven og på udyrkede arealer, siger naturbeskyttelsesloven. Det gælder også selvom der ikke er skilte.
  • I byer og områder med bymæssig bebyggelse skal hunde også føres i snor eller ledsages af en person, der har fuldt herredømme over den. 
  • Uden for byskiltet må hunde være uden snor, men de må ikke løbe løs på anden mands grund. 
  • Hunde skal altid føres i snor på strande og kyststrækninger fra 1. april til 30. september. Byrådet har vedtaget, at hunde ikke må komme på kommunale strande i dagtimerne mellem kl. 7 og 21, men gerne i aften og morgentimerne fra kl. 21 til kl. 7 i perioden fra 1. maj til 31. september.

Du kan finde hundeskove i og i nærheden af kommunen på www.udinaturen.dk eller www.hundeskove.dk. Du må gerne gå løs med din hund i hundeskov, men du skal have fuld kontrol over hunden. 

Selvom hunde er i snor kan de virke skræmmende på andre mennesker. Vis derfor altid hensyn, så alle får en god oplevelse i naturen.

Friluftsrådet lancerer den 8. maj 2017 en kampagne, der sætter fokus på at holde hund i snor i naturen. 

I Danmark er der en lov, der siger, at hunde skal holdes i snor i naturen. Det ved mange hundeejere godt, men nogle vægter alligevel det firbenede familiemedlems mulighed for at løbe frit omkring højere end reglerne. 

Men løse hunde kan være et problem for både naturens dyr og fugle og for andre naturgæster, viser Friluftsrådets undersøgelse af danskernes oplevelse af naturen. Derfor skal kampagnen Flink af natur minde hundeejerne om at holde hunden i snor i naturen - med et glimt og venligt vuf.

Fredensborg Kommune bakker op om kampagnen. Det gør vi fordi vi løbende får henvendelser fra borgere, som er generet af løse hunde.  

Vi sætter skilte op i Nivå- og Usserød Ådal fredningen fra midt i juli og til september. Det gør i fordi vi senest har fået henvendelser herfra. Et af formålene med fredningen er, at sikre at offentligheden har adgang til og kan nyde det smukke område. Derfor er det også vigtigt, at alle både hunde, hundeejere og mennesker, som er utrygge ved løse hunde, har mulighed for at benytte området. 

Du kan finde hundeskove i kommunen her