Billede

På billedet ses hvordan man kan køre bil og varelevere i bymidten.

Sivegadeprojektet er besluttet på Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets møde i september med kørsel over Lilletorv, samt flere bump i gågadezonen.

  • Anlægsarbejdet udføres i flere mindre etaper og aftales med NSPV, Politiet og Fredensborg By og Handel, således at midlertidige lukninger for trafik i gågadezonen minimeres til kortere strækninger og arbejdet ikke går ud over andre planlagte aktiviteter i gaden.
  • Det planlagte arbejde på Lilletorv vil blive igangsat hurtigst muligt og de midlertidige betonklodser bliver flyttet når det nye inventar, granit sidde-kuber, plinte og plantekummer er klar til opsætning. Dette vil tidligst ske med opsætning af nye granit kuber og er senest færdigt når bænke og plantekummer er leveret. Der forventes ca. 6 ugers leveringstid på disse.
  • Borgerprojektet med Telefonboksen og siddekasserne på Lilletorv er realiseret af frivillige ildsjæle i Borgerforeningen i samarbejde med Fredensborg By Handel og Biblioteket med økonomisk støtte fra byudviklingsprojektet Mit Fredensborg. Det er med gratis Wi-Fi og er planlagt til at vare ca. 1 år.

Det samlede anlægsforløb af sivegaden forventes påbegyndt i uge 42 og afsluttet afsluttet i uge 49

Læs notat om permanent sivegade