Fredensborg Kommune har udarbejdet en trafikpolitik, som blandt fokuserer på færre trafikuheld med stor fokus på trafiksikkerhed og sorte pletter. Du kan læse mere om trafikpolitikken herunder.

1. Fredensborg Kommune har som målsætning at nedbringe antallet af færdselsuheld betydeligt, således at Færdselssikkerhedskommissionens anbefalinger kan følges.

2. Fredensborg Kommune prioriterer arbejdet med at fjerne særligt uheldsbelastede lokaliteter, de såkaldte sorte pletter, højt.

3. Fredensborg Kommune har en Trafiksikkerhedsplan, hvor mål for begrænsning af uheld og sorte pletter er det primære. Trafiksikkerhedsplanen indeholder desuden indsatsområder og forslag til en prioriteret plan.

4. Gennemførelse af Trafiksikkerhedsprojekter baseres på uheldsstatistik og samfundsøkonomiske forbedringer.

5. Fredensborg Kommune gennemfører hvert år trafiksikkerhedskampagner ud fra en kampagneplan.

6. Fredensborg Kommune samarbejder med Rådet for Sikker Trafik og Hovedstadens Færdselssikkerhedsudvalg, andre kommuner, politiet, skoler, virksomheder og andre instanser i uheldsbekæmpelsen.

7. Fredensborg Kommune gennemfører trafiksikkerhedsrevision ved nye større vej- og stianlæg og ved trafiksaneringsprojekter og væsentlige ombygninger.

8. Hver skole i Fredensborg Kommune udarbejder og offentliggør sin trafikpolitik.

9. Skolerne i Fredensborg Kommune underviser i færdselslære i både indskoling, mellemtrinet og udskolingen.

10. Fredensborg Kommune har som mål at skabe og fastholde sikre trafikveje for børn og unge på vej til og fra fritidsaktiviteter.

11. Fredensborg Kommune samarbejder i VSP netværk (Vejforvaltning, Skole og Politi) om trafiksikkerhedsindsats og mødes mindst 1 gang årligt.

12. Fredensborg Kommunes Lokalråd med politiets deltagelse, drøfter færdselspræventive emner.

 Find information om hvor og hvad det er tilladt at parkere på kommunens veje i parkeringsregulativet